Оцінка вартості активів

Комплексна об'єктивна процедура, яка дозволяє визначити ринкову вартість активів компанії відповідно до результатів її діяльності та в перспективі позначеної стратегії розвитку

ОЦІНКА БІЗНЕСУ

У разі продажу бізнесу у власників досить часто виникає питання про належну оцінку його вартості. До того ж основна проблема багатьох підприємців полягає в тому, що вони не знають реальну ціну свого підприємства.

Проведення оцінки бізнесу за допомогою незалежних компаній дозволяє дізнатися інформацію в реальному часі. Така послуга необхідна під час проведення таких операцій:

 • здійснення покупки або продажу підприємства;
 • об’єднання, поглинання або злиття підприємств;
 • залучення додаткових інвестицій у чинний бізнес;
 • реструктуризація компанії з метою підвищення конкурентоспроможності та подальшим збільшенням її вартості;
 • отримання інформації про справедливу вартість підприємства у рамках запровадженого бухгалтерського обліку.

Даємо якісну оцінку

Компанія Impulse Consulting має багаторічний досвід проведення аналізу бізнесу в різних сферах. Ми використовуємо одночасно кілька шляхів оцінювання для більш ефективного результату. Так, наші експерти застосовують у своїй практиці 3 підходи:

 • Витратний. За допомогою цього методу проводиться оцінка вартості матеріальних і нематеріальних активів, які є у компанії. Застосовуючи цей метод, ми використовуємо показник чистих активів підприємства як основний індикатор його вартості.
 • Прибутковий. Такий підхід передбачає оцінку величини грошових потоків: що більший прибуток компанії, то вища її ринкова вартість за умови стабільності. Спосіб базується на побудові прогнозу майбутньої діяльності підприємства та величині її чистого прибутку. Водночас ми розраховуємо два показники – DCF (метод дисконтування передбачуваних грошових потоків) і EVA (метод економічної доданої вартості).
 • Порівняльний або ринковий. Цей ефективний шлях оцінки вартості бізнесу ґрунтується на статистиці продажів аналогічних підприємств певної галузі за останній час. Наша компанія аналізує схожі угоди на ринку або використовує мультиплікатори EV/EBITDA для компаній, що котируються на біржах.

В результаті оцінки бізнесу утворюється три вартості, розраховані різними підходами. Далі для виведення підсумкових даних ми використовуємо коефіцієнти для коригування.

Щоб провести якісну оцінку бізнесу, фахівцям необхідна повна фінансова інформація про підприємство. Після цього будується прогнозна розрахункова модель. Під час її розробки враховується динаміка розвитку за кілька минулих років, майбутні додаткові вливання капіталу, а також стан ринкового середовища.

Готова розрахункова модель надається у файлі Excel із доступними для перегляду формулами з помісячною розбивкою даних. Документ включає такі вкладки:

 • Баланс за останні 2-3 роки
 • Звіт про прибутки та збитки за останні 2-3 роки
 • Розрахунок вартості за методом чистих активів
 • Прогнозний план продажів
 • Прогнозний розрахунок витрат
 • Прогнозний звіт про прибутки
 • Прогнозний звіт про рух грошових коштів
 • Прогнозний баланс
 • DCF (метод дисконтування передбачуваних грошових потоків)
 • EVA (метод економічної доданої вартості)
 • Розрахунок вартості за ринковим методом
 • Розрахунок підсумкової вартості компанії

Підсумки проведеної роботи можуть бути оформленими у вигляді презентації. А в деяких випадках додатково розробляється інвестиційний тизер для грамотної презентації результатів роботи майбутнім партнерам.

Для отримання консультації з оцінки вартості активів, зв'яжіться з нами, використовуючи розділ

ПРАЦЮЄМО ЗА СТАНДАРТАМИ