Постановка управлінського обліку

Постановка управлінського обліку допомагає власникові та ТОП-менеджменту компанії отримати чітке уявлення про те, як бізнес розвивається в цілому

УПРАВЛІНСЬКИЙ ОБЛІК

Важливо розуміти, що управлінський облік надає докладну оперативну картину про діяльність компанії. Завдяки їй можна визначити найбільш прибуткові напрямки, а також виявити негативну динаміку. Наприклад, такий метод дає розуміння про те, які клієнти компанії є особливо перспективними, які сфери діяльності необхідно впорядкувати або поліпшити, які капітальні витрати можуть бути максимально корисними тощо.

ЯК ВПРОВАДЖУЄТЬСЯ УПРАВЛІНСЬКИЙ ОБЛІК В КОМПАНІЇ​

Вибудуваний управлінський облік дає змогу побачити, чи дійсно діяльність компанії приносить прибуток. Саме цей аналіз може підштовхнути власника бізнесу до прийняття зважених рішень.
Як правило, введення обліку відбувається в шість етапів:

1 етап. Оцінка інформаційних потреб компанії. Розробка плану заходів та їх впровадження. Визначається план дій і напрямок діяльності компанії.
2 етап. Детальний аналіз діяльності.
3 етап. Розробка грамотного управлінського звіту на основі наявних документів для детального аналізу діяльності компанії.
4 етап. Розробка облікової політики та її затвердження.
5 етап. Побудова внутрішньої контролюючої системи для своєчасного внесення даних і не допущення помилок.
6 етап. Прописуються основні правила роботи звітної системи.

СИСТЕМА УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ ТА ЇЇ ЦІННІСТЬ ДЛЯ КОМПАНІЇ​

1. Підготовка керівництва з організації
У керівництві з організації містяться обов’язки, повноваження, сфера охоплення та відповідальність кожного керівника в компанії. Крім того, в ньому вказані кошти та лінія зв’язку між керівниками. Це запобігає дублюванню функцій.

2. Призначення і розвиток співробітників
Повинні бути призначені правильні кандидати, яким повинна бути надана відповідна підготовка. Так вони зможуть ефективно і самостійно виконувати свою роботу.

3. Підготовка різних форм і звітів (cashflow, P&L, баланс, які також є частиною фінансової моделі)
ТОП-менеджмент може розробляти різні форми і приймати рішення за змістом звітів відповідно до потреб прийняття управлінських рішень. Головна мета – уникнути бюрократизації.

4. Створення центрів доходів, витрат, прибутків та інвестицій
Потреби однієї компанії відрізняються від потреб іншої. ТОП-менеджмент може запроваджувати різні методи управлінського обліку, виходячи з потреб компанії.

У кінцевому підсумку наші клієнти отримують готовий продукт, який допомагає:

  • упорядкувати і структурувати фінанси компанії для власника і ТОП-менеджерів;
  • уникнути касових розривів та планувати майбутні витрати;
  • якісно управляти фінансовими потоками в компанії;
  • показати прибутковість бізнесу в цілому або окремих його напрямків.

Для отримання консультації з управлінського обліку, зв'яжіться з нами, використовуючи розділ

ПРАЦЮЄМО ЗА СТАНДАРТАМИ