Аналітичне дослідження ринку

Компанія спеціалізується на підготовці ексклюзивних аналітичних досліджень на замовлення. Ми маємо великий досвід розробки проектів у багатьох сферах економіки та дотримуємося міжнародних стандартів якості

Аналітичним дослідженням є комплекс заходів, що спрямований на вивчення ситуації на певному ринку товарів або послуг. По суті це збір і аналіз інформації шляхом визначення переваг та поведінки покупців. Таке дослідження допомагає ТОП-менеджменту компанії прийняти правильні управлінські рішення під час виробництва та реалізації продукту або послуги. Зазвичай його проводять у таких цілях:

 • Вивід нового продукту на ринок
 • Розробка та запуск рекламної кампанії
 • Ребрендинг компанії
 • Нарощування ринкової частки, збільшення обсягу продажів
 • Вихід бізнесу на новий рівень
 • Мінімізація бізнес-ризиків і можливих втрат
 • Підвищення конкурентоспроможності на ринку
 • Зниження рівня невизначеності ситуації на ринку

Аналітичне дослідження – важлива частина формування стратегії діяльності компанії з урахуванням наявної ситуації на ринку. До того ж воно допомагає оцінити її перспективи в майбутньому, що вкрай важливо у прогнозах на найближчі 3-5 років.

Для надання своїм клієнтам дійсно якісних результатів і проведення коректного дослідження компанія Impulse Consulting застосовує широкий інструментарій методів і підходів до аналізу. Водночас враховується специфіка ринкового спрямування, оскільки для різних ринків діють свої правила роботи.

Джерела інформації, що використовуються під час підготовки аналітичного дослідження

 • Аналіз даних статистики (державної служби статистики та митної служби)
 • Інформація профільних асоціацій та відомств
 • Дані, отримані в ході опитування ринкових експертів і лідерів думок
 • Дані глибинних інтерв’ю та фокус-групових досліджень
 • Інформація від операторів ринку
 • Дані, отримані у процесі опитування споживачів послуг або товарів
 • Аналітичні ресурси компанії та партнерів
 • Дані спеціалізованих ЗМІ

Виконуючи аналітичне дослідження, наші фахівці використовують багатофакторний аналіз, матрицю Портера, ціновий зріз конкурентів, а також SWOT-аналіз і PESTLE-аналіз.

Ознайомтеся з нашою структурою аналітичного дослідження ринку:

 1. ХАРАКТЕРИСТИКА РИНКУ
  • 1.1. Аналіз тенденцій розвитку ринку та його опис
  • 1.2. Сегментація і структурування ринку
  • 1.3. Розрахунок місткості ринку, обсягів ринку
  • 1.4. Технології, що використовуються на ринку, та сировинна база
 2. АНАЛІЗ ДИНАМІКИ ВИРОБНИЦТВА
  • 2.1. Динаміка виробництва у натуральному вираженні
  • 2.2. Динаміка виробництва у грошовому вираженні
 3. АНАЛІЗ ЗОВНІШНЬОЇ ТОРГІВЛІ НА РИНКУ
  • 3.1. Динаміка експорту – обсяги, географічна структура, постачальники та ціни
  • 3.2. Динаміка імпорту – обсяги, географічна структура, постачальники та ціни
 4. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ РИНКУ
  • 4.1. Ключові закони та положення, що регулюють ринок
  • 4.2. Аналіз оподаткування на ринку: мита, дозвільна документація та інше
 5. ОСНОВНІ ГРАВЦІ ТА КОНКУРЕНТИ НА РИНКУ
  • 5.1. Основні гравці на ринку, коротка довідка стосовно них
  • 5.2. Структурування гравців (за сегментами, спеціалізацією, регіонально)
  • 5.3. Аналіз рівня конкуренції
  • 5.4. Розрахунок часток основних гравців на ринку
 6. ЦІНА ТА ЦІНОУТВОРЕННЯ НА РИНКУ
  • 6.1. Динаміка цін на товар або послуг
  • 6.2. Аналіз факторів формування ціни та їхня структура
  • 6.3. Собівартість і аналіз рентабельності
 7. АНАЛІЗ КАНАЛІВ ЗБУТУ, ЇХНЯ СТРУКТУРА ТА ОСОБЛИВОСТІ
 8. РИНКОВИЙ АСОРТИМЕНТ ТА ЙОГО СТРУКТУРА
 9. СПОЖИВАЧІ НА РИНКУ
  • 9.1. Портрет споживача, поведінка та особливості споживання
  • 9.2. Структурування та сегментація споживання
  • 9.3. Аналіз інтернет-аудиторії на ринку та попит
 10.  ІНВЕСТИЦІЙНА ПРИВАБЛИВІСТЬ ГАЛУЗІ
  • 10.1. SWOT-аналіз ринкового спрямування
  • 10.2. PESTLE-аналіз факторів впливу на ринок
  • 10.3. Ризики та бар’єри входу та роботи на ринку
 11. ВИСНОВКИ. ПРОГНОЗИ РИНКОВОГО РОЗВИТКУ
  • 11.1. Висновки і прогнозні тенденції та показники розвитку ринку
  • 11.2. Рекомендації щодо подальшого розвитку на ринку

Для отримання консультації з дослідження ринку зв'яжіться з нами, використовуючи розділ

ПРАЦЮЄМО ЗА СТАНДАРТАМИ