Аналітичний огляд ринку – ключова потреба в розвитку бізнесу

Прийняли рішення відкрити нове підприємство або бажаєте підвищити ефективність роботи вже наявного? Тоді будьте готові приділити належну увагу розробці грамотної стратегії ведення вашого бізнесу. Для цього важливо мати чітке розуміння всіх перспектив розвитку ринкового середовища та визначити оптимальні можливості для подальшого зростання.

Провести аналітичний огляд ринку та вирватися в лідери

Крім детального аналітичного дослідження, існує також ринковий огляд, який дає поверхневий зріз по ринку. Він має на увазі менш глибинний аналіз із коротким змістом, але водночас з максимально достовірними даними про ситуацію, що склалася в конкретній сфері діяльності.

Коли підприємець виходить на ринок товарів або послуг, з’являється необхідність детально вивчити умови роботи на ньому. Від цієї інформації безпосередньо залежить оцінка очікуваних перспектив і ефективне управління бізнесом. Разом із тим потрібно враховувати зміни ринкового середовища під впливом різних факторів, таких як:

 • становище на міжнародному рівні;
 • макроекономічна ситуація всередині країни;
 • коливання пропозицій на продукцію та вартість її виготовлення;
 • запити споживачів;
 • функціонування державних органів;
 • активність монополістів і великих гравців;
 • події форс-мажорного характеру – захворювання, природні катаклізми, техногенні катастрофи тощо.

Так, аналітика ринку проводиться разово або на регулярній основі для того, щоб дізнатися про стан галузі, що цікавить в певний момент часу, та зробити прогноз її подальшого розвитку. Завдяки наданій інформаційній основі у власника бізнесу з’являється можливість усвідомлено приймати рішення, підвищуючи свою конкурентоспроможність і відповідність останнім трендам.

Заручитися підтримкою перевірених експертів

Зійдімося відразу на тому, що отримати належний результат від проведеного огляду можливо лише за умови залучення професійних аналітиків. Під час їхньої роботи враховується специфіка конкретної галузі, а також використовуються передові методи (правильний вибір яких – вже половина успіху). В іншому випадку можна отримати некоректну або не цілком придатну на практиці інформацію, що може поставити під загрозу ведення бізнесу в цілому.

Крім того, кваліфіковані фахівці підходять до аналізу ринку в комплексі, уважно вивчивши специфіку діяльності підприємства та розглядаючи можливі ризики в його робочих процесах.

Під час підготовки аналітичного огляду ринку використовуються різні джерела інформації:

 • Аналіз даних статистики від митної та держслужби
 • Дослідження відомств і профільних асоціацій
 • Матеріали з опитувань ринкових експертів
 • Дані глибинних інтерв’ю та фокус-групових досліджень
 • Інформація від операторів ринку
 • Відомості, отримані в ході споживчого опитування
 • Аналітичні ресурси компанії та її партнерів
 • Новини спеціалізованих ЗМІ

Отримати ексклюзивну аналітику

Ринкова аналітика здійснюється для конкретного замовника з метою задовольнити його унікальні запити. Водночас огляд повинен відповідати загальноприйнятим стандартам.

З чого починається будь-який аналіз ринку? Після надходження запиту на дану послугу відбувається діалог замовника з виконавцем, у процесі якого вносяться уточнення за переліком майбутніх питань. Обома сторонами обумовлюються основні завдання, структура звіту, необхідні ресурси, терміни виконання і вартість роботи.

Стосовно готового документа, найчастіше він має наступну структуру:

 1. Загальна характеристика ринку (опис і тенденції розвитку)
 2. Аналіз динаміки виробництва
 3. Короткий аналіз зовнішньої торгівлі на ринку (обсяги, географічна структура)
 4. Основні конкуренти на ринку (коротка довідка, структурування за сегментами, розрахунок часток)
 5. Ціноутворення на ринку (динаміка цін на товар або послугу)
 6. Інвестиційна привабливість галузі (Swot- і Pestle-аналіз)
 7. Висновки і прогнози ринкового розвитку

Як правило, дана інформація викладається містко та лаконічно (з акцентом на візуальну складову у вигляді графіків і діаграм).

На закінчення відзначимо, що співпраця з консалтинговою компанією вважається вигідною в тому випадку, якщо вами отримана якісна консультація, компетентна підтримка аналітиків, а також реально робочий продукт, який стане дієвим інструментом для досягнення поставлених цілей.

Для отримання консультації зв'яжіться з нами, використовуючи розділ

ПРАЦЮЄМО ЗА СТАНДАРТАМИ