Бізнес-план створення онлайн-платформи з управління бізнесом у сільському господарстві

Інфографіка: 73 сторінки; 21 таблиця; 23 графіка та діаграми
Шрифт: Arial, 11
Мова проєкту: російська

Сільське господарство задовольняє світові потреби у харчових продуктах, до нього залучена третина працездатного населення. Це незамінний сектор економіки та одна з основних галузей, на яку рідко впливають коливання попиту. Відповідно, агропромисловість є досить перспективною як для самих виробників сільгосппродукції, так і для розвитку суміжних проєктів, що полегшують фермерам процес роботи та збут вирощеної продукції.

За останні 15 років світова додана вартість у сільському та лісовому господарстві, а також у рибальстві виросла більш ніж на 60%. Так, за підсумками 2019 року вона склала 3,5 трлн дол., продемонструвавши збільшення на 1,5 трлн дол. у порівнянні з 2000 роком.

Додана вартість (сільське, лісове та рибне господарство) у світі у 20162019 рр.

Додана вартість (сільське, лісове та рибне господарство) у світі у 2016–2019 рр.

Джерело: FAO


Сьогодні в сільському господарстві регулярно застосовуються складні програмні та апаратні технології (AgTech), що дозволяє підприємствам бути більш прибутковими, ефективними, максимально безпечними та екологічними.

У 2018 і 2019 роках венчурні фонди інвестували 4 млрд дол. в стартапи у сфері агротехніки. Однак у 2020 році обсяг вкладень трохи впав – до 3,9 млрд дол.

Глобальне венчурне фінансування AgTech у світі
у 2015
2020 рр.

Джерело: Crunchbase


Сільськогосподарська сфера – одне з найприбутковіших джерел доходу, вона являє найбільший бізнес у всьому світі. Торгові майданчики для аграрного сегмента здатні значно спростити життя великим закупникам і фермерам, яким необхідно продати свою продукцію. Відповідно, на них буде попит.

Метою реалізації проєкту, розробленого компанією Impulse Consulting, є розвиток онлайн-платформи для ефективного управління процесами в агробізнесі. Вона призначена для таких цілей:

 • автоматизація роботи;
 • ведення обліку та контроль виконання замовлень;
 • відстеження термінів подальшої реалізації товару;
 • моніторинг графіка зайнятості техніки, її положення на карті тощо.

Передбачається, що платформа додатково забезпечуватиме структуровані продажі різних категорій сільськогосподарської продукції. Це дозволить безпосередньо укладати угоди між виробниками та кінцевими споживачами. Отже, майданчик виступить посередником, який гарантує обом сторонам безпечну угоду.

Зміст

 1. Резюме проєкту
 2. Опис проєкту
 3. Опис послуг
 4. Характеристика цільового ринку
 5. Організаційний план
  • 5.1. Етапи реалізації проєкту
  • 5.2. Організаційна структура
 6. Інвестиційний план
 7. Аналіз необхідних ресурсів
  • 7.1. Штатний розклад за проєктом
  • 7.2. Необхідні активи
 8. Фінансовий план
  • 8.1. Вхідні параметри розрахунків
  • 8.2. Доходи проєкту
  • 8.3. Витрати проєкту
  • 8.4. Звіт про прибутки та збитки
  • 8.5. Звіт про рух грошових коштів
  • 8.6. Фінансові показники проєкту
 9. Оцінка ефективності проєкту
 10. Висновки
  • 10.1. SWOT-аналіз
  • 10.2. Основні проєктні ризики
  • 10.3. Загальний висновок


Перелік таблиць

 1. Опис іконок у додатку
 2. Обсяг продукції сільського господарства (у поточних цінах), одиниць національної валюти, період із початку року
 3. Динаміка світового виробництва пшениці за 2015–2020 рр., млн т
 4. Динаміка світового виробництва кукурудзи за 2015–2020 рр., млн т
 5. Динаміка світового виробництва сої за 2015–2020 рр., млн т
 6. Динаміка світового виробництва ріпаку за 2015–2020 рр., млн т
 7. Динаміка світового виробництва соняшнику за 2015–2020 рр., млн т
 8. Динаміка світового виробництва соняшникової олії за 2015–2020 рр., млн т
 9. Основні торговельні майданчики в Україні у сільськогосподарській сфері
 10. План-графік проєкту, дол.
 11. Інвестиційні витрати проєкту
 12. Загальна кількість персоналу, осіб.
 13. Загальний ФОП, дол.
 14. Необхідне обладнання
 15. Передумови для розрахунків
 16. План продажів, од.
 17. Виторг від продажів, дол.
 18. Передумови для розрахунку витрат, дол.
 19. Дисконтований потік, дол.
 20. Ефективність повних інвестиційних вкладень
 21. Порівняння нормативних і фактичних значень


Перелік графіків і діаграм

 1. Етапи проєкту
 2. Додана вартість (сільське, лісове та рибне господарство) у світі у 2016–2019 рр.
 3. Вартість імпорту та експорту сільськогосподарських продуктів у світі у 2016–2019 рр., млн дол.
 4. Додана вартість (сільське, лісове та рибне господарство) у світі по регіонах
 5. Додана вартість (сільське, лісове та рибне господарство) у світі у загальному світовому ВВП
 6. Частка господарств за класами земельних ділянок у світі, %
 7. Частка господарств по регіонах світу, %
 8. Розподіл ферм і сільгоспугідь ЄС за розміром ферм, %
 9. Число зареєстрованих селянських (фермерських) господарств, од.
 10. Кількість суб’єктів господарювання в Україні у сільському, лісовому і рибному господарстві у 2010–2019 рр., од.
 11. Обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг) суб’єктів господарювання у сільському, лісовому та рибному господарстві в Україні у 2010–2019 рр.
 12. Динаміка посівних площ в Україні за 2015–2020 рр.
 13. Глобальне венчурне фінансування AgTech у світі у 2015–2020 рр.
 14. Структура інвестицій і операцій в Ag biotech, перше півріччя 2020 року
 15. Три основні технологічні революції у сільському господарстві
 16. План-графік проєкту, 1 рік, дол.
 17. Органіграма проєкту
 18. Кількість користувачів
 19. Коефіцієнт рентабельності EBITDA
 20. Коефіцієнт рентабельності ПП
 21. Термін окупності
 22. Дисконтований термін окупності
 23. Показники проєкту за 3 роки, дол.

Ознайомтеся з іншими проєктами

Для отримання консультації з'вяжіться з нами, використовуючи розділ

працюємо за стандартами