Розробка KPI: ефективність бізнесу в цифровому еквіваленті

Що допомагає кожному підприємцю сформулювати цілі компанії, спланувати або оцінити роботу, а також внести коректування в її діяльність? Розробка KPI дозволяє зробити бізнес в будь-якій сфері діяльності більш прозорим, керованим і продуктивним.

KPI (Key Performance Indicators) – це ключові показники ефективності, завдяки яким створюється необхідний інструмент управління.

Як працює KPI та яку несе в собі цінність

Розберемося з тим, що дає впровадження цієї системи у бізнес. Перш за все слід зазначити, що в різних компаніях KPI може значно між собою відрізнятися. Це пов’язано з тим, що кожна галузь має свої пріоритети та критерії досягнення бажаного результату. Однак будь-який бізнес об’єднує необхідність визначення ключових показників його ефективності за допомогою кількісної оцінки. Саме вона дає можливість зрозуміти, наскільки діяльність підприємства відповідає встановленим операційним і стратегічним цілям.

Попри загальногалузеві стандарти, існує також різниця між показниками ефективності та маркетинговими метриками. З одного боку, KPI – це вимірювач маркетингу, але далеко не всі маркетингові показники є KPI. Щоб грамотно побудувати систему бізнесу та зрештою виконати стратегічні завдання, бізнес повинен визначити ключові маркетингові цілі в ролі цифрового індикатора результативності роботи компанії.

Всього виділяється 5 видів ключових показників:

  1. KPI результату (скільки було вироблено послуг/продукції)
  2. KPI витрат (кількість витрачених ресурсів)
  3. KPI функціонування (відповідність необхідному алгоритму у виконанні бізнес-процесів)
  4. KPI продуктивності (співвідношення отриманих результатів і витраченого часу)
  5. KPI ефективності (співвідношення отриманих результатів і витрачених ресурсів)

Крім того, ключові показники мають різні характеристики. Так, існує KPI кількісний (представлений у вигляді чисел), практичний (інтегрується з наявними процесами бізнесу), той, що має стратегічну спрямованість (визначає, наскільки поліпшується діяльність компанії), а також чинний (застосовується для здійснення бажаних змін).

Важливо, щоб KPI ґрунтувався на релевантних даних і забезпечував контекст, який передає головні завдання. Водночас на цілі бізнесу не повинні впливати зовнішні чинники. Іншим ключовим моментом є присутність певного тимчасового інтервалу, розділеного на ключові контрольні точки.

Розробка показників власного бізнес-процесу

Встановлюючи відповідні KPI, будь-якій компанії слід почати з розгляду всіх чинників успішного управління бізнесом. Далі необхідно визначити, наскільки ці фактори допомагають в оцінці діяльності компанії стосовно її заявлених стратегій. Після чого слід переконатися у можливості з їхньою допомогою робити висновки про прогрес чи регрес компанії.

Підприємству також буде потрібно:

  • дати ємний опис бізнес-процесів;
  • сформулювати свої вимоги до них;
  • провести аналітичне дослідження ринку, визначаючи позиції у своїй галузі;
  • розглянути якісні та кількісні результати;
  • визначити недоліки та скорегувати дії для досягнення короткострокових цілей.

Стосовно кількості ключових показників ефективності, які необхідні компанії, тут не існує єдиного стандарту. У різних видах бізнесу число коливається в районі 5-10, однак важливо пам’ятати, що для успіху підприємницької діяльності KPI повинне мати вирішальне значення.

Також слід пам’ятати, що компанії належить надалі регулярно повертатися до питання ключових показників, щоб проаналізувати свої стратегії та вчасно внести необхідні корективи.

Для отримання консультації зв'яжіться з нами, використовуючи розділ

ПРАЦЮЄМО ЗА СТАНДАРТАМИ