Бізнес-план відкриття бізнес-клубу

Інфографіка: 49 сторінок; 24 таблиці; 18 графіків та діаграм
Шрифт: Arial, 11
Мова проєкту: українська

Якщо в Європі та США бізнес-клуби давно стали частиною бізнес культури, то в Україні такі об’єднання почали розвиватися відносно нещодавно (близько 10 років), а їх бурхливий розвиток припадає на останні роки. Для розуміння типового портрету учасника бізнес-клубу, необхідно виявити загальні риси і якості людей, які займаються підприємницькою діяльністю. При цьому важливо пам’ятати, що на практиці бувають різні ситуації і категорії приватних підприємців не єдино можливі. Так само можуть грати роль і інші складові, як походження, мотивація, особисті інтереси тощо.

Членство у бізнес-асоціаціях за розміром підприємств, %

Членство у бізнес-асоціаціях

Джерело: «Спрощення процедур торгівлі в України: оцінки та очікування бізнесу» 2018/2019

 

Наступними етапами розвитку клубного руху в Україні скоріш за все може стати більш глибока профілізація, яка вже й сьогодні помітна на ринку, включаючи подальшу колаборацію. Це означає, що кожен клуб буде обирати для себе основний вид взаємодії або базуватися на унікальній послузі. При цьому не виключені об’єднання з іншими клубами, які спеціалізуються на інших сервісах для своїх учасників.

Разом з тим характерним фактором впливу на розвиток бізнес-клубів і бізнес-співтовариств буде тренд участі однією людиною в декількох бізнес-клубу одночасно. З огляду на тренд профілізації на ринку, це буде логічним продовженням бажання підприємців швидше розвиватися і обростати корисними контактами.

Структура

 1. Резюме проєкту
 2. Операційний план
 3. План маркетингу
 4. Виробничий план
 5. Кадрова структура і штатний розклад
 6. Організаційно-правовий план
 7. Інвестиційний план
 8. Фінансова оцінка проєкту
  • 8.1. Загальні параметри
  • 8.2. Формування прибутку за проєктом
  • 8.3. Прогноз руху грошових коштів
  • 8.4. Прогнозний баланс
  • 8.5. Розрахунок точки беззбитковості
 1. Аналіз ефективності проєкту
  • 9.1. Аналіз прибутковості
  • 9.2. Показники інвестиційної привабливості та рентабельності
 1. Аналіз ризиків
  • 10.1. Сценарії розвитку
  • 10.2. Факторний аналіз ризиків проєкту
  • 10.3. SWOT-аналіз проєкту


Перелік таблиць

 1. Показники ефективності проєкту
 2. Інституції, що забезпечують підтримку підприємництва
 3. Показники підтримки та розвитку підприємництва
 4. Графік проведення заходів
 5. Штатний розпис по проєкту
 6. План графік проєкту
 7. Інвестиційні витрати проєкту
 8. База розрахунку витрат
 9. Розрахунок витрат по проєкту
 10. Податки проєкту
 11. Розрахунок податків по проєкту
 12. Калькуляція собівартості в розрахунку на перших 30 членів клубу
 13. Розмір внесків і частотність оплати
 14. План продажів
 15. Звіт про прибутки та збитки за проєктом
 16. Звіт про рух грошових коштів
 17. Прогнозний баланс
 18. Точка беззбитковості
 19. Показники прибутковості
 20. Розрахунок показників інвестиційної привабливості
 21. Основні показники проєкту при зниженні розміру внесків на 10%
 22. Основні показники проєкту при зниженні кількості членів на 10%
 23. Основні показники проєкту при зростанні витрат на 10%
 24. SWOT-аналіз проєкту


Перелік графіків і діаграм

 1. Динаміка суб’єктів господарювання за 2016 – 2018
 2. Інституції, що забезпечують підтримку підприємництва в Києві
 3. МСП: членство у бізнес-асоціаціях за розміром
 4. Членство у бізнес-асоціаціях (за розміром підприємств), % опитаних
 5. Членство у бізнес-асоціаціях (за сектором діяльності), % опитаних
 6. Рейтинг бізнес-асоціацій України (к-ть голосів)
 7. Послуги, що надаються бізнес-асоціаціями, % опитаних підприємств, які є членами бізнес-асоціацій
 8. План зростання бізнес-клубу
 9. Процедура вступу до бізнес-клубу
 10. Організаційна структура
 11. Рух грошових коштів
 12. Структура активів і пасивів бізнес-клубу
 13. Чиста маржа
 14. Чистий грошовий потік NCF
 15. Дисконтований чистий грошовий потік DCF
 16. Термін окупності
 17. Дисконтований строк окупності
 18. Базові показники проєкту за чотири роки, грн.

Ознайомтеся з іншими проєктами

Для отримання консультації з'вяжіться з нами, використовуючи розділ

ПРАЦЮЄМО ЗА СТАНДАРТАМИ