Бізнес-план спеціалізованої пральні для медичних центрів

Інфографіка: 47 сторінок; 28 таблиць; 19 графіків та діаграм
Шрифт: Arial, 11
Мова проєкту: українська

Галузь пральнь і послуг хімічної чистки входить до складу галузі побутового обслуговування населення та підприємств. Ринок пральних послуг, має великий потенціал в цілому, а його можливості можуть бути ще більше розкриті при правильному виборі географії розміщення підприємства. 

Останніми роками активно розвиваються підприємства невеликого і середнього масштабу, об’єднані в мережі. Причому активні темпи розвитку цієї галузі обумовлені в першу чергу збільшенням мереж приймальних пунктів й філій вже діючих на ринку хімчисток та пральнь.

Ємність ринку хімчисток та пральнь в Україні

Ємність ринку хімчисток та пральнь в Україні

Джерело: за даними Impulse Consulting

Проблематика для медичних установ полягає в тому, що більшість пральнь дуже неохоче приймає медичну білизну та спецодяг для прання, а деякі взагалі категорично відмовляються це робити. Це пояснюється специфікою обслуговування таких клієнтів й необхідністю дотримання санітарних норм, особливо в період вирування вірусу COVID-19. Тож створення спеціалізованої пральні для медичних установ наразі є доволі перспективною нішею бізнесу, особливо, коли мова йде про ненасичений ринок таких спеціалізованих установ у містах – мільйонниках.

Структура

 1. Резюме проєкту
 2. Операційний план
 3. План маркетингу
 4. Виробничий план
 5. Кадрова структура й штатний розклад
 6. Організаційно-правовий план
 7. Інвестиційний план
 8. Фінансова оцінка проєкту
  • 8.1. Загальні параметри
  • 8.2. Формування прибутку за проєктом
  • 8.3. Прогноз руху грошових потоків
  • 8.4. Прогнозний баланс
  • 8.5. Розрахунок точки беззбитковості
 1. Аналіз ефективності проєкту
  • 9.1. Аналіз прибутковості
  • 9.2. Показники інвестиційної привабливості та рентабельності
 1. Аналіз ризиків
  • 10.1. Сценарії розвитку
  • 10.2. Факторний аналіз ризиків проєкту
  • 10.3. SWOT-аналіз проєкту


Перелік таблиць

 1. Фінансово-економічні показники проєкту за 4 роки
 2. Площа технологічних приміщень пральні
 3. Список обладнання для технологічної лінії
 4. Продукція за проєктом при 100% завантаженні
 5. Графік роботи пральні
 6. Штатний розпис по проєкту
 7. План робіт для реалізації проєкту
 8. План графік проєкту
 9. Інвестиційні витрати проєкт
 10. Ставки податків
 11. Амортизація проєкту
 12. Надходження від продажів при повному завантаженні виробництва
 13. План продажів
 14. Витрати на сировину при 100% завантаженні
 15. Загальновиробничі витрати при 100% завантаженні
 16. Поточні витрати та витрати на просування при 100% завантаженні
 17. Звіт про прибутки та збитки за проєктом
 18. Звіт про рух грошових коштів
 19. Прогнозний баланс
 20. Калькуляція собівартості і ціни реалізації продукції, грн/кг
 21. Дисконтований потік
 22. Ефективність повних інвестиційних вкладень
 23. Порівняння нормативних і фактичних значень
 24. Порівняння базових і прогнозних показників при проведенні аналізу чутливості проєкту
 25. Основні показники при проведенні аналізу чутливості проєкту
 26. Основні показники проєкту при зміні основних факторів
 27. Ризики за проєктом та можливі шляхи їх зниження
 28. SWOT- аналіз проєкту


Перелік графіків і діаграм

 1. Місце розташування пральні
 2. Рентабельність інвестицій і IRR проєкту
 3. Хімчистки та пральні на карті Києва
 4. Ринок пральнь в Україні і Києві
 5. Перший етап. Брендинг компанії – 1-2 місяці
 6. Покрокова робота над формування бренду компанії
 7. Другий етап. Рекламна компанія за один місяць до відкриття
 8. Третій етап. Рекламна компанія після відкриття
 9. Планова візуалізація пральні
 10. Схема роботи пральні
 11. Організаційна структура
 12. Інвестиційні витрати на проєкт
 13. Середнє завантаження виробництва
 14. Коефіцієнт рентабельності валового прибутку
 15. Коефіцієнт рентабельності EBITDA
 16. Коефіцієнт рентабельності чистого прибутку
 17. Термін окупності
 18. Дисконтований термін окупності
 19. Базові показники проєкту

Ознайомтеся з іншими проєктами

Для отримання консультації з'вяжіться з нами, використовуючи розділ

ПРАЦЮЄМО ЗА СТАНДАРТАМИ