Бізнес-план заводу з виробництва промислової пелети

Інфографіка: 52 сторінки; 20 таблиць; 18 графіків та діаграм
Шрифт: Arial, 11
Мова проєкту: українська

Останнім часом відбулися помітні зміни в енергетичній галузі України, зокрема у сфері відновлюваних джерел енергії, а також індивідуального та централізованого теплопостачання. Урядом країни здійснюється поступове вирівнювання ціни на природний газ та скорочення її субсидування для окремих категорій споживачів, що підвищує їхню зацікавленість у використанні інших видів палива, зокрема пелетів.

Пелети є екологічним енергоносієм і виробляються з відходів лісопильних, деревообробних, сільськогосподарських, харчових виробництв, з різних матеріалів: деревини, соломи, сільськогосподарських відходів, торфу і т.п. Пелети використовуються переважно в енергетиці для генерації електричної і теплової енергії, когенерації на великих електростанціях, в районних котельнях, а також в пелетних котлах і камінах в приватному секторі. Можливе застосування пелет в ряді допоміжних галузей (виробництво пари в промисловості, як абсорбенти та ін.).

Структура споживання пелет в Україні, %

Структура споживання пелет в Україні

Джерело: оцінка Impulse Consulting

Одним з напрямків в області теплозбереження є створення і використання сучасних ефективних і альтернативних джерел тепла. Теплоенергетична галузь України має ідеальні умови для застосування твердого палива. Існують тисячі об’єктів, значну частку яких становлять котельні, в яких спалюється маса палива, у тому числі, і природного газу, при цьому ефективність роботи таких установок складає всього лише близько 40% (ККД).

Структура

 1. Резюме проєкту
 2. Опис проєкту
 3. Опис продукції
 4. Аналіз ринку
 5. Організаційний план
  • 5.1. Етапи реалізації проєкту
  • 5.2. Організаційна структура
 1. Інвестиційний план
 2. Аналіз ресурсів
 3. Фінансовий план
  • 8.1. Вхідні параметри розрахунків
  • 8.2. доходи проєкту
  • 8.3. витрати проєкту
  • 8.4. Звіт про прибутки і збитки
  • 8.5. Звіт про рух грошових коштів
  • 8.6. Фінансові показники
 1. Оцінка ефективності проєкту
 2. Висновки
  • 10.1. SWOT-аналіз проєкту
  • 10.2. Аналіз ризиків проєкту
  • 10.3. Загальні висновки проєкту


Перелік таблиць

 1. Фінансово-економічні показники проєкту за 11 років
 2. Продукція за проєктом при 100% завантаженні
 3. Енергетичний потенціал біомаси в Україні
 4. План графік проєкту
 5. Штатний розпис по проєкту
 6. Інвестиційні витрати проєкту
 7. Опис комплекту будівлі
 8. Список обладнання для технологічної лінії
 9. План продажів
 10. Витрати на сировину
 11. Загальновиробничі витрати
 12. Поточні витрати та витрати на просування
 13. Звіт про прибутки та збитки за проєктом
 14. Звіт про рух грошових коштів
 15. Калькуляція собівартості і ціни реалізації продукції, грн без ПДВ/тонна пелет
 16. Дисконтований потік
 17. Ефективність повних інвестиційних вкладень
 18. Порівняння нормативних і фактичних значень
 19. Ризики за проєктом та можливі шляхи їх зниження
 20. Бюджетна ефективність проєкту


Перелік графіків і діаграм

 1. Технологічний процес виробництва пелет
 2. Порівняльна структура використання твердого біопалива у розрізі видів
 3. Структура виробництва твердого біопалива у розрізі видів
 4. Динаміка виробництва твердого біопалива у розрізі видів в 2015 – 2019 рр., натуральне вираження, тис. Тон
 5. Структура споживання пелет в Україні, %
 6. Динаміка експорту твердого біопалива в 2015 – 9 міс. 2019 гг., тис. Тон
 7. Основні напрямки експорту (країни) твердого біопалива у розрізі типів сировини, 2019 рік
 8. Середні ціни на пелети/брикети з біопалива в Україні в 2019 році
 9. Структура ринку компаній виробників твердого біопалива в Україні в 2019 році
 10. Розподілення наявної в Україні біологічної сировина за потенціалом забезпечення енергетичних цілей
 11. Організаційна структура
 12. Завантаження виробництва
 13. Коефіцієнт рентабельності валового прибутку
 14. Коефіцієнт рентабельності EBITDA
 15. Коефіцієнт рентабельності ЧП
 16. Коефіцієнт рентабельності продукції
 17. Термін окупності
 18. Дисконтований термін окупності

Ознайомтеся з іншими проєктами

Для отримання консультації з'вяжіться з нами, використовуючи розділ

ПРАЦЮЄМО ЗА СТАНДАРТАМИ