Бізнес-план створення компанії з переказу грошових коштів без відкриття рахунку клієнта

Інфографіка: 43 сторінки; 30 таблиць; 1 графік                       
Шрифт: Arial, 11
Мова проєкту: українська

Згідно даних НБУ, на території України зареєстровано 65 небанківських установ, яким було видано ліцензію на грошовий переказ. Відзначається, що більшість з них розвивається в напрямку приймання готівкових коштів або обслуговування окремих ритейлерів, допомагаючи задовольнити попит на прийняття платежів.

Поточному розвитку ринку сприяє тенденція до зниження обороту готівкових коштів, а також активний перехід споживачів до використання безготівкових платежів. Останнім часом позитивним фактором їхнього нарощування став вплив пандемії. Та й в цілому на загальний ринковий фон сприятливо впливають як зовнішні, так і внутрішні кон’юнктури, що дає всі підстави очікувати на подальше підвищення його показників у найближчій перспективі.

Динаміка розвитку ринку переказів коштів в Україні
у 2018–2020 рр., млн дол.

Джерело: за даними Національного Банку України


Аналізуючи дані НБУ, помітно, що обсяг внутрішньодержавних переказів у досліджуваному періоді демонструє впевнене зростання. Позитивну динаміку в абсолютному значенні також показало перерахування коштів із-за кордону в Україну і навпаки, проте в загальній структурі переказів їхня сумарна частка ледь досягла 25,5%.

Передбачається, що обсяги переказів продовжуватимуть ріст в межах України, водночас у територіальному розрізі зростання відбудеться пропорційно у всіх регіонах. Таким чином, наявна інформація та рівень її надійності вказує на потенційні можливості входження нових підприємств на ринок переказу коштів.

Важливо зазначити, що розвиток цифрової економіки також значною мірою стимулює збільшення кількості грошових переказів. Підтвердженням тому стали:

 • економічні дослідження провідних аналітичних центрів (Українського інституту майбутнього);
 • офіційні повідомлення уряду щодо подальшого розвитку цифрової економіки.

Розроблений компанією Impulse Consulting бізнес-план складено відповідно до вимог регулятора для отримання ліцензії НБУ (постанова №168 від 24.12.2020). Проєктом передбачається організація нового сервісу для переказу грошових коштів в Україні між клієнтами через веб-інтерфейс.

Зручний і швидкий сервіс виключає необхідність для користувачів послуг звертатися до відділень банків або офіси інших операторів ринку з метою здійснення переказу необхідної суми грошей. Так, запланований проєкт має беззаперечну конкурентну перевагу, на що буде зроблено значний акцент у позиціонуванні послуг компанії та її маркетингової політики.

Структура

 1. Резюме проєкту
  • 1.1. Мета отримання ліцензії на переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунків
  • 1.2. Опис бізнес-моделі
  • 1.3. Очікувані результати виконання бізнес-плану
 2. Загальна інформація
  • 2.1. Матеріально-технічна база небанківської установи
  • 2.2. Платіжні пристрої та інше технічне обладнання, пов’язане з переказом коштів
  • 2.3. Програмне забезпечення
  • 2.4. Інші нематеріальні активи
  • 2.5. Корпоративне управління
  • 2.6. Працівники небанківської установи
  • 2.7. Аутсорсинг
 3. Маркетингове дослідження
  • 3.1. Маркетингове дослідження ринку
  • 3.2. Конкурентна позиція та SWOT-аналіз небанківської установи
  • 3.3. Спеціалізація небанківської установи на ринку
  • 3.4. Тарифна політика
  • 3.5. Реклама та стратегія залучення споживачів
 4. Стратегія розвитку
  • 4.1. План дій щодо виконання бізнес-плану
  • 4.2. Участь у платіжних системах
  • 4.3. Торгівельна марка та вебсайт
  • 4.4. Участь у групах компаній та в саморегульованих організаціях
  • 4.5. Мережа небанківської установи
  • 4.6. Платіжні пристрої та інше технічне обладнання, пов’язане з переказом коштів
  • 4.7. Програмне забезпечення
  • 4.8. Прогнозний штат небанківської установи
  • 4.9. Залучення третіх осіб до послуг із переказу коштів
  • 4.10. Аутсорсинг
 5. Прогнозні фінансові показники
  • 5.1. Прогнозні витрати небанківської установи у сфері переказу коштів
  • 5.2. Витрати на інші види діяльності
  • 5.3. Доходи небанківської установи у сфері переказу коштів
  • 5.4. Інші доходи небанківської установи
 6. Оцінка загальної ефективності виконання бізнес-плану
  • 6.1. Оцінка ефективності
  • 6.2. Чистий грошовий потік
  • 6.3. Ставка дисконтування
  • 6.4. Чиста поточна вартість (NPV)
  • 6.5. Простий і дисконтований терміни окупності (PB/DPB)
  • 6.6. Внутрішня норма дохідності (IRR)
  • 6.7. Норма прибутковості дисконтованих витрат (PI)
 7. Чинники, що впливають на виконання бізнес-плану
  • 7.1. Ризики, що впливають на виконання бізнес-плану
  • 7.2. Наміри небанківської установи, власників істотної участі небанківської установи
 8. Додатки

Перелік таблиць

 1. Прогнозні показники проєкту за 3 роки
 2. Необхідне обладнання та меблі
 3. Наявні працівники
 4. Динаміка розвитку ринку переказів коштів в Україні у 2018–2020 рр.
 5. Динаміка розвитку ринку переказів коштів в Україні в 1 півріччі 2020 й 2021 рр.
 6. SWOT-аналіз небанківської організації у сфері переказу коштів
 7. Конкуренти небанківської організації у сфері переказу коштів станом на 6 міс. 2021 року
 8. Аналіз тарифів основних конкурентів на ринку
 9. Тарифи та обсяги операцій з переказу коштів на перший рік діяльності
 10. Види реклами, що буде застосовуватися для залучення клієнтів
 11. План дій щодо виконання бізнес-плану
 12. Участь у платіжних системах
 13. Вебсайт
 14. Прогнозний штат небанківської установи. Сприятливий сценарій
 15. Прогнозний штат небанківської установи. Несприятливий сценарій
 16. Ключові посади, відповідальні за переказ коштів
 17. Участь у платіжних системах
 18. Прогнозні витрати небанківської установи, грн
 19. Прогнозні доходи, грн
 20. Чистий грошовий потік. Сприятливий сценарій, грн
 21. Чистий грошовий потік. Несприятливий сценарій, грн
 22. Дисконтований потік. Сприятливий сценарій, грн
 23. Дисконтований потік. Несприятливий сценарій, грн
 24. Ефективність повних інвестиційних вкладень
 25. Розрахунки норми прибутковості дисконтованих витрат. Сприятливий сценарій, грн
 26. Розрахунки норми прибутковості дисконтованих витрат. Несприятливий сценарій, грн
 27. Ризики проєкту
 28. Прогнозний Баланс (звіт про фінансовий стан) небанківської установи на 3 роки діяльності з урахуванням сприятливого та несприятливого розвитку подій, грн
 29. Прогнозний звіт про фінансові результати небанківської установи на 3 роки діяльності з урахуванням сприятливого та несприятливого розвитку подій, грн
 30. Прогнозний звіт про рух грошових коштів небанківської установи на 3 роки діяльності з урахуванням сприятливого та несприятливого розвитку подій, грн

Перелік графіків і діаграм

Корпоративне управління

Ознайомтеся з іншими проєктами

Для отримання консультації з'вяжіться з нами, використовуючи розділ

працюємо за стандартами