Солома як альтернативне джерело енергії та вашого доходу

З кожним днем ​​енергетична криза в США та країнах Європи тільки посилюється, внаслідок чого спостерігається безперервне зростання цін на нафтові палива та природний газ. Поточна ситуація спонукає весь світ до проведення численних досліджень у пошуку нових джерел енергії. Так, одним із оптимальних рішень сьогодні є біомаса, яка за своїм складом поділяється на вуглецевмісну та цукровмісну.

Варто відразу зазначити, що виробництво енергії та палива шляхом переробки біоматеріалу не в змозі повністю задовольнити енергетичні потреби промислово розвинених держав. Однак належної уваги заслуговує той факт, що навіть невелика частка енергії, яка покривається завдяки біомасі, вже становить близько 6-10%.

На відміну від викопних джерел енергії (природного газу, вугілля та нафти), біомаса здатна до відновлення. Тому за умови грамотної організації її збору, а також виробництва частка енергії та палива може істотно зрости.

Щоб отримати біопаливо, достатньо використовувати традиційні зернові культури. Наприклад, відходи з ячменю чи пшениці у вигляді соломи можна пустити в дію замість вугілля, спалюючи їх на електростанціях.

Практично у всіх регіонах України є необхідні ресурси біоматерії в будь-яких різновидах завдяки розвиненій деревообробній промисловості, а також веденню рослинницького та тваринницького господарства. Все це вказує на високий потенціал для налагодження виробництва енергії та палива.

Водночас структура українського ринку біоенергетики знаходиться на стадії формування, і розглянута галузь у бізнесі поки що не є особливо популярною.

Проєкт майбутнього на соломі

У той час як газифікація українських населених пунктів досі сприймається нами як прогрес, сучасний світ все більш активно визнає альтернативні поновлювані джерела енергії. Згідно з аналітичними дослідженнями ринку, незабаром значна частина електрики вироблятиметься саме з біоматерії.

Вигоду від розвитку подібних електростанцій вже наочно демонструє Європа, виділяючи головні переваги:

  • установки на біомасі можуть використовувати всілякі види органіки в ролі палива – відходи та побічні продукти виробництва, зокрема солому;
  • електростанція, що працює на біомасі, дозволяє скоротити викиди вуглекислого газу, який становить загрозу довкіллю;
  • за рахунок аналогічного влаштування та експлуатації є практика переводу наявної вугільної станції на перероблення біоматеріалу, до того ж для цього знадобляться відносно низькі фінансові витрати;
  • більшість електростанцій, що працюють на соломі, виробляють тепло для централізованого теплопостачання та електрики, а їхня сумарна ефективність зазвичай вища, ніж в установках, які виробляють лише електрику;
  • в результаті виробництва електроенергії з біомаси на ТЕС утворюються добрива, реалізація яких може стати джерелом додаткового доходу.

У майбутньому теплоелектростанції на соломі можуть стати ключовими фігурами енергетичного балансу і в Україні. Їхньому запуску сприятимуть великі обсяги сировини та надання державою пільгових тарифів на вироблену таким чином енергію.

Підставою до переходу на біовиробництво стануть також вимушені заходи, оскільки велика частина матеріально-технічної бази наявних потужностей з вироблення електроенергії у країні зношена та функціонує неефективно. Про це свідчить наближення до закінчення строку експлуатації блоків АЕС, абсолютний знос блоків ТЕС і ТЕЦ, зниження пропускної здатності ліній електропередач.

Вірне підприємницьке рішення

Не секрет, що на стадії розробки будь-якого проєкту необхідний попередній розрахунок. Дати об’єктивну оцінку ідеї, продумати всі деталі, опрацювати бюджет і передбачити можливі ризики підприємцю допоможе якісно написаний бізнес-план.

Існують й інші цілі, для яких його розробка стане необхідною. До них належать:

  • залучення потенційних інвесторів;
  • отримання кредиту в банку;
  • планування розвитку підприємства за допомогою професіоналів.

Як бачимо, успішний запуск виробництва у галузі біоенергетики передбачає ретельну підготовку. Тому першим і найважливішим етапом у бізнес-плануванні стане документ, який повною мірою збігається з поставленими задачами та відповідає вимогам міжнародних стандартів.

Для отримання консультації зв'яжіться з нами, використовуючи розділ

ПРАЦЮЄМО ЗА СТАНДАРТАМИ