Бізнес-план будівництва ТЕС на соломі

Інфографіка: 45 сторінок; 21 таблиця; 13 графіків та діаграм
Шрифт: Arial, 11
Мова проєкту: українська

Останнім часом відбулися помітні зміни в енергетичній галузі України, зокрема у сфері відновлюваних джерел енергії, а також індивідуального та централізованого теплопостачання.

В даному проєкті передбачається виробництво електричної енергії з соломи. Загальна потужність виробництва має скласти 3 МВт/година. В результаті виробництва електроенергії з соломи на ТЕС утворюються побічні продукти: добрива, реалізація яких може стати додатковим джерелом доходу.

Структура джерел виробництва електроенергії у 2018 році

Структура джерел виробництва електроенергії

Джерело: за даними ДТЕК

 

Більша частина матеріально-технічної бази наявних потужностей з виробництва електроенергії в Україні зношена і функціонує неефективно. За даними Інституту відновлюваної енергетики НАН України, блоки АЕС наближаються до закінчення терміну проєктної експлуатації. У понад 70% атомних блоків необхідне продовження терміну експлуатації в найближчі 10 років. Лінії електропередач мають недостатню пропускну спроможність для видачі потужності АЕС і передачі надлишкової енергії. За даними НКРЕКП 84% блоків ТЕС і ТЕЦ перевищили межу фізичного зносу і також потребують модернізації або заміни.

Альтернативна енергетика в Україні в останні роки розвивалася нерівномірно. Головним чином цьому сприяла геополітична й економічна криза. Як результат в експлуатацію було введено менше потужностей відновлюваних джерел електроенергії, а існуючі виробляли менше енергії в національні енергомережі.

Виходячи з теперішнього рівня загального споживання первинних енергоносіїв в Україні, економічний потенціал біомаси може задовольнити близько 11% загальної потреби України в енергії вже до 2035 року.

Наразі структура українського ринку виробництва енергії з біомаси лише формується. Пропозицію біомаси на ринку створюють підприємства лісової та деревообробної промисловості, а також рослинницькі й тваринницькі господарства, які є джерелами біомаси. У короткостроковій перспективі частка всіх опитаних постачальників тепла, які використовують котли на біомасі, може зрости до 63% від загальної кількості.

Структура

 1. Резюме проєкту
 2. Опис проєкту
 3. Опис продукції
 4. Аналіз ринку
 5. Організаційний план
  • 5.1. Етапи реалізації проєкту
  • 5.2. Організаційна структура
 1. Інвестиційний план
 2. Аналіз ресурсів
 3. Фінансовий план
  • 8.1. Вхідні параметри розрахунків
  • 8.2. Доходи проєкту
  • 8.3. Витрати проєкту
  • 8.4. Звіт про прибутки і збитки
  • 8.5. Звіт про рух грошових коштів
  • 8.6. Фінансові показники
 1. Оцінка ефективності проєкту
 2. Висновки
  • 10.1. SWOT-аналіз проєкту
  • 10.5. Аналіз ризиків проєкту
  • 10.3. Загальні висновки проєкту


Перелік таблиць

 1. Фінансово-економічні показники проєкту за 11 років
 2. Продукція за проєктом
 3. Енергетичний потенціал біомаси в Україні
 4. План графік проєкту
 5. Рекомендований графік роботи ТЕС в 3 зміни по 8 годин
 6. Штатний розпис по проєкту
 7. Інвестиційні витрати проєкту
 8. Перелік обладнання
 9. Надходження від продажів при повному завантаженні виробництва
 10. План продажів
 11. Витрати на сировину
 12. Загальновиробничі витрати
 13. Поточні витрати та витрати на просування
 14. Звіт про прибутки та збитки за проєктом
 15. Звіт про рух грошових коштів
 16. Калькуляція собівартості і ціни реалізації 1 кВт електроенергії, грн без ПДВ
 17. Дисконтований потік
 18. Ефективність повних інвестиційних вкладень
 19. Порівняння нормативних і фактичних значень
 20. Ризики за проєктом та можливі шляхи їх зниження
 21. Бюджетна ефективність проєкту


Перелік графіків

 1. Оцінка потенціалу ВДЕ в 2030 році, тис. ГВТ*год
 2. Встановлена потужність об’єктів ВДЕ, які працюють за «зеленим» тарифом в Україні, МВт
 3. Структура джерел виробництва електроенергії у 2018 році
 4. Динаміка загальної потужності введених в експлуатацію станцій ВДЕ, МВт
 5. Встановлена потужність об’єктів відновлюваної електроенергетики, що працюють за «зеленим тарифом», МВт
 6. Організаційна структура
 7. Завантаження виробництва
 8. Коефіцієнт рентабельності валового прибутку
 9. Коефіцієнт рентабельності EBITDA
 10. Коефіцієнт рентабельності ЧП
 11. Коефіцієнт рентабельності продукції
 12. Термін окупності
 13. Дисконтований термін окупності

Ознайомтеся з іншими проєктами

Для отримання консультації з'вяжіться з нами, використовуючи розділ

ПРАЦЮЄМО ЗА СТАНДАРТАМИ