БІЗНЕС-ПЛАН КОМПАНІЇ З НАДАННЯ ПОСЛУГ ІЗ КІБЕРБЕЗПЕКИ

Інфографіка: 53 сторінки; 25 таблиць; 18 графіків та діаграм
Шрифт: Arial, 11
Мова проєкту: російська

Тривалий час на ринку ІТ-безпеки спостерігається стійке зростання, що пояснюється в першу чергу, збільшенням й розширенням спектру пропозицій, і посиленням попиту на ринку послуг у сфері захисту інформації.

Стрімке збільшення попиту пояснюється високою затребуваністю напрямків ринку ІТ. Останнє пов’язано з необхідністю забезпечення ІТ-безпеки при виході компанії на зарубіжні ринки, ІРО або залученням капіталу з іноземних ринків. Крім того, замовники хочуть бути впевненими і в інформаційному захисті свого бізнесу. Практика багатьох країн показує, що великим компаніям в подібних ситуаціях найкраще мати сертифікат інформаційної безпеки за загальноприйнятим світовим стандартом ISO.

Покроковий план запуску проєкту в сфері кібербезпеки

Джерело: Impulse Consulting

Якщо ще деякий час тому під терміном «ІТ-безпека» розумілося лише технічна захищеність цифрових активів від різного роду загроз, то на сьогоднішній день питання забезпечення ІТ-безпеки стратегічно важливе, оскільки сприяє формуванню конкурентних переваг компанії на ринку. Особливо це стосується фінансового сектору, який і є основним споживачем послуг з ІТ-безпеки.

Сьогодні варто звернути увагу на два основних вектори розвитку ринку, один з яких спрямований в бік внутрішньої безпеки, другий – в бік інтеграції розрізнених систем і побудови єдиної керуючої інфраструктури.

Структура

 1. Резюме проєкту
 2. Опис проєкту
 3. Виробничий план
 4. Організаційний план
  • 4.1. Мережевий графік реалізації проєкту
  • 4.2. Необхідний персонал і кадрова політика по проєкту
 1. Маркетинговий план
  • 5.1. Канали збуту продукції та стратегія просування
  • 5.2. Стратегія розвитку
 1. Інвестиційний план
 2. Фінансовий план проєкту
  • 7.1. Вихідні дані для розрахунків та їх аргументація
  • 7.2. Прогноз продажів проєкту
  • 7.3. формування прибутку
  • 7.4. Прогноз руху грошових потоків за проєктом
  • 7.5. Обґрунтування погашення кредитних коштів
 1. Аналіз ефективності проєкту
  • 8.1. Аналіз прибутковості проєкту
  • 8.2. Показники інвестиційної привабливості та рентабельності проєкту
  • 8.3. Сценарії розвитку проєкту
 1. Аналіз ризиків
  • 9.1. Факторний аналіз ризиків
  • 9.2. SWOT-аналіз
 1. Висновки


Перелік таблиць

 1. Графік реалізації та фінансування проєкту
 2. Штатний розклад головного офісу
 3. Штатний розклад центру розробки
 4. Штатний розклад 1-го представництва
 5. Графік відкриття представництв
 6. Інвестиційні витрати проєкту
 7. Загальні параметри по проєкту
 8. Параметри роботи підприємства
 9. Параметри оподаткування
 10. Прогнозний план продажів за проєктом
 11. Звіт про фінансові результати за проєктом
 12. Операційні витрати по Проєкту
 13. Капітальні витрати по проєкту
 14. Рух грошових коштів
 15. Базові умови надання кредиту
 16. Графік вибірки і погашення кредиту
 17. Формування прибутку
 18. Ефективність проєкту
 19. Показники ефективності
 20. Чутливість проєкту до зміни ціни реалізації
 21. Чутливість проєкту до зміни обсягів продажів
 22. Кореляція NPV і собівартості
 23. Ризики та їх вплив на реалізацію проєкту
 24. Ризики і заходи по скороченню втрат
 25. SWOT-аналіз


Перелік графіків і діаграм

 1. Основні завдання проєкту
 2. Структура капітальних вкладень
 3. Пріоритети в роботі з персоналом
 4. Канали для просування нерухомості
 5. Процес взаємодії з клієнтом по системі CRM
 6. Структура операційних витрат
 7. Погашення кредиту
 8. Формування прибутку
 9. Динаміка валової виручки і маржинальної прибутку за проєктом
 10. Динаміка чистого прибутку і рентабельності продажів за проєктом
 11. Внутрішня ставка доходу
 12. Дисконтований період окупності
 13. Кореляція NPV і ціни реалізації
 14. Кореляція NPV і обсягів продажів
 15. Кореляція NPV і собівартості
 16. Фактори, що впливають на необхідність введення практики ІТ-Безпеки підприємства
 17. Показники прибутковості
 18. Показники прибутковості проєкту, підсумкове за 5 років

Ознайомтеся з іншими проєктами

Для отримання консультації з'вяжіться з нами, використовуючи розділ

ПРАЦЮЄМО ЗА СТАНДАРТАМИ