Аналіз ринку канабісу для медичного застосування в Україні

Інфографіка: 106 сторінок; 14 таблиць; 35 графіків та діаграм
Шрифт: Arial, 11
Мова проєкту: російська

Аналітики Impulse Consulting провели аналіз ринку медичного канабісу в Україні через призму детальної характеристики існуючого легального ринку продуктів, що місять КБД в світі й окремих країнах. Проєкт містить розгорнуту характеристику потенціалу розвитку ринку в Україні за умови легалізації використання медичного канабісу в терапевтичних цілях.

У дослідженні детально описані ключові аспекти та чинники ведення даного бізнесу в світі – від специфіки актуальної законодавчої бази до характеристики каналів збуту з елементами споживчої поведінки. У дослідженні наведено і глибинно вивчено існуючу товарну пропозицію світових лідерів, включаючи їхню цінову політику, а також поточну форму випуску продукції.

Ключові симптоми для застосування медичного канабісу пацієнтами у Великобританії в 2020 році

Джерело: за даними New Frontier data
* % відповідей від усіх відповідей респондентів

Відзначається, що канабіс стає все більш затребуваним у світі завдяки можливостям медичного застосування та порівняльної доступності по відношенню до класичних седативних й заспокійливих препаратів. Навіть за умови, що Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) не поспішає повністю визнавати канабіс ефективним засобом лікування, ряд країн Північної Америки та Західної Європи вже сформували відповідну законодавчу базу для розвитку даного напрямку й упевнено нарощують обсяги продажів продукції, що містить канабіноїди. Поточний рівень задоволеності світового попиту на КБД-продукцію оцінюється в межах 3%; проте світові експерти сходяться на думці про інтенсивне зростання світового ринку канабідіола до рівня 90 млрд. доларів США вже в 2030 році.

Однак відсутність консолідованого юридичного підходу до медичного канабісу, як, наприклад, серед країн Європи, так і США (закони можуть істотно відрізнятися від штату до штату), не дає можливості в повній мірі стандартизувати вимоги й продукцію, а також використовувати експортний потенціал, що змушує виробників концентруватися на локальних ринках збуту. З огляду на цю специфіку, слід брати до уваги відмінності в споживчій поведінці та ставленні до каннабісу в кожній окремій країні.

Вищевказаний детальний аналіз існуючого легального сегмента ринку дозволив виділити ключові напрямки та проблеми, з якими можуть зіткнутися потенційні учасники українського ринку в майбутньому. В аналітичному дослідженні наведено детальний розрахунок ємності, виходячи з динаміки захворюваності в цільових групах застосування, особливостей сприйняття продукту, а також інших мультиплікаторів, які впливають на потенційний обсяг споживання. Проведено SWOT- і PESTLE-аналіз, що дали можливість оцінити ступінь привабливості галузі з урахуванням реальної кон’юнктури ринкових умов, описано ризики і бар’єри входу на ринок, наведено досвід маркетингового просування продукції на прикладі лідерів ринку.


Структура

 1. Загальна характеристика ринку
  • 1.1 Опис ринку (форми застосування (масло, таблетки, нюхальний і курильні, парові), захворювання, при яких застосовується медичний канабіс
  • 1.2. Аналіз тенденцій розвитку ринку (фактори впливу, проблеми розвитку)
  • 1.2.1. В Україні:
  • 1.2.1.1. З точки зору законодавства і легалізації
  • 1.2.1.2. З точки зору захворюваності
  • 1.2.2. В ЕС і світі:
  • 1.2.2.1. Особливості та дати легалізації
  • 1.2.2.2. За захворюваністю
  • 1.2.2.3. За маркетингом продукції
  • 1.3. Загальні показники ринку
  • 1.3.1. Розрахунок потенційної ємності ринку України (на підставі захворюваності, доступності, сприйняття продукту)
  • 1.4. Оцінка тіньового сегменту на ринку України і світу (способи отримання на даний момент)
  • 1.5. Сегментація і структурування світового ринку (за формою і походженням)
 1. Державне регулювання галузі
  • 2.1. Плановане законодавство в Україні (на підставі існуючих проєктів законів)
  • 2.2. Особливості законодавства в інших країнах
  • 2.3. Оподаткування галузі в інших країнах, прогноз в Україні
 1. Основні оператори світового ринку (компанії з вирощування, виробництва препаратів з КБД), їх характеристика
  • 3.1. Регіонально
  • 3.2. За продукцією
  • 3.3. За формою випуску
  • 3.4. Оцінка за обсягами
 1. Зовнішня торгівля (аналіз тенденцій, обсягів і регулювання зовнішньої торгівлі на ринку медичного канабісу)
 1. Ціна і ціноутворення на ринку
  • 5.1. Середні поточні ціни на продукцію
  • 5.2. Опис факторів, що впливають на формування ціни, структура
 1. Споживачі і їх переваги (включаючи онлайн аудиторію)
  • 6.1. Переваги споживачів щодо товару, портрет споживача (в сегменті B2B і B2C)
  • 6.2. Аналіз інтернет-запитів по напрямку і видачі конкурентів
  • 6.3. Структурування та сегментація споживання
  • 6.4. Потреба в товарі / послузі (медична статистика та опитування з рекреаційного споживання)
 1. Канали збуту продукції (опис і оцінка структури продажів за каналами збуту)
 1. Асортимент продукції, представлений на ринку ЄС, потенціал в Україні
 1. Висновки. прогнозні показники
  • 9.1. Висновки і прогнозні тенденції розвитку ринку
  • 9.2. Побудова гіпотез розвитку ринку. Прогнозні показники розвитку ринку до 2030 року
  • 9.2.1. В Україні (на підставі сценаріїв запуску ринку)
  • 9.2.2. В ЄС, США і Канаді
  • 9.3. Рекомендації з розвитку на ринку (з точки зору маркетингу)
 1. Інвестиційна привабливість галузі
  • 10.1. SWOT-аналіз ринкового напрямку та потенційного учасника на ньому
  • 10.2. PESTLE-аналіз факторів впливу на ринок
  • 10.3. Існуючі ризики і бар’єри входу на ринок. Побудова карти ризиків на ринку


Перелік таблиць

 1. Основні відмінності технічного і наркотичного канабісу
 2. Сегментація і структурування потенційної аудиторії споживання медичного канабісу в Україні за 2018-2020 рік, оцінка потенційної ємності ринку, грн. і дол. США (базовий сценарій)
 3. SWOT-аналіз потенційного розвитку ринку медичного канабісу в Україні
 4. Аналіз можливостей, які надає ринок медичного канабісу в Україні
 5. Аналіз загроз, які надає ринок медичного канабісу в Україні
 6. PESTLE-аналіз потенційного ринку медичного канабісу в Україні
 7. Основні бар’єри входу на ринок і супутні ризики бізнесу в галузі медичного канабісу в Україні
 8. Порівняльна характеристика законодавчих основ для ведення конопляного бізнесу в Україні, Канаді, Нідерландах
 9. Юридичний статус та особливості чинного законодавства країн Європи щодо канабісу
 10. Порівняльна таблиця оподаткування галузі канабісу в США станом на середину 2020 року, % і $ / унція
 11. Порівняльна таблиця оподаткування галузі канабісу в Канаді станом на середину 2020 року,%
 12. Перелік основних компаній з виробництва препаратів і продуктів, що містять КБД
 13. Сегментація пропозиції основних компаній на ринку КБД-продуктів
 14. Характеристика основних кодів ТН ЗЕД для міжнародної торгівлі медичним каннабісом


Перелік графіків і діаграм

 1. Оцінка глобального ринку медичного канабісу в розрізі видів продукції, що містить КБД в 2019 році, $ млрд.
 2. Юридичний статус, види і особливості законодавства щодо канабісу в світі
 3. Динаміка захворюваності за основними цільовими сегментами ринку, а також об’єм наданої амбулаторної допомоги пацієнтам, які страждають органічними і психічними розладами особистості в Україні, людей
 4. Воронка мультиплікаторів (умов) для визначення цільового сегменту споживання КБД-продукції на підставі даних про кількість хворих
 5. Динаміка потенційного обсягу ринку КБД-продукції в Україні в 2018-2020 рр., млн. доларів США (Базовий сценарій)
 6. Динаміка потенційного обсягу ринку КБД-продукції в Україні в 2018-2020 рр., млн. доларів США (Оптимістичний і песимістичний сценарій)
 7. Представленість провідних брендів на основних ринках (9 країн)
 8. Порівняльна характеристика переваг локальних брендів над зарубіжними
 9. Аналіз роздрібних цін продажу масел, що містять КБД в розрізі діапазонів доступних дозувань, розрахунок середніх рівнів цін за 1 мг активної речовини, $
 10. Аналіз роздрібних цін продажу настоянок, що містять КБД в розрізі діапазонів доступних дозувань, розрахунок середніх рівнів цін
 11. Аналіз роздрібних цін продажу капсул (таблеток) , що містять КБД в розрізі діапазонів доступних дозувань, розрахунок середніх рівнів цін
 12. Аналіз роздрібних цін продажу цукерок (льодяників), що містять КБД в розрізі діапазонів доступних дозувань, розрахунок середніх рівнів цін
 13. Цінове позиціонування досліджуваних брендів у товарних групах КБД-продуктів
 14. Усереднена структура собівартості рідких КБД-продуктів
 15. Порівняльна характеристика основних архетипів споживачів і не споживачів продуктів, що містять КБД в Європі в 2019 році
 16. Оцінка питомих витрат на КБД-продукцію в перерахунку на 1 середнього жителя ЄС в 2020 році, прогноз на 2025 рік, € / людина
 17. Відсоток населення країни, що хоча б раз в житті вживали канабіс або продукти на його основі
 18. Опитування обізнаності та наявності досвіду споживання канабісу серед жителів європейських країн, %
 19. Популярність споживання основних видів КБД продукції в розрізі вікових категорій споживачів в Європі в 2019 році,%
 20. Порівняльна характеристика основних архетипів споживачів і не споживачів КБД продуктів в США в 2019 році
 21. Основні причини використання КБД-продуктів серед європейських та американських споживачів у 2020 році
 22. Ключові симптоми застосування медичного канабісу пацієнтами у Великобританії в 2020 році, % відповідей від усіх відповідей респондентів
 23. Статистика основних пошукових запитів КБД-препаратів в Google по Україні за прогнозований період квітень 2021 р
 24. Статистика основних пошукових запитів КБД-препаратів в Google по Україні за прогнозований період квітень 2021 року в розрізі використовуваних пристроїв
 25. Аналіз показників ефективності пошукових запитів КБД-препаратів в Google по Україні за прогнозований період квітень 2021 р
 26. Структура світового ринку КБД у розрізі основних регіонів споживання в 2019 році, млрд. доларів США
 27. Оцінка глобального ринку медичного канабісу в розрізі КБД видів продукції в 2019 році, млрд. доларів США
 28. Частки каналів збуту в структурі сукупних продажів органічних КБД продуктів в США в 2020 році
 29. Пріоритетні джерела отримання КБД-продукції серед жителів європейських країн в 2020 році, % відповідей від усіх відповідей респондентів
 30. Оцінка структури основних каналів збуту органічних КБД продуктів в світі в 2020 році, млрд. доларів США
 31. Структура представленого асортименту КБД продукції на ринку ЄС
 32. Прогноз потенційного розвитку ринку медичного канабісу в Україні (базовий сценарій) до 2030 року, млн. доларів США
 33. Прогноз потенційного розвитку ринку медичного канабісу в Україні (песимістичний сценарій), млн. доларів США
 34. Прогноз потенційного розвитку ринку медичного канабісу в Україні (оптимістичний сценарій), млн. доларів США
 35. Консенсус прогноз розвитку світового ринку канабідіола до 2030 року, млрд. доларів США

Ознайомтеся з іншими дослідженнями ринків

Для отримання консультації з ринку медичного канабісу зв'яжіться з нами, використовуючи розділ

ПРАЦЮЄМО ЗА СТАНДАРТАМИ