Аналіз логістичного ринку та складських послуг в Україні

Інфографіка: 16 сторінок; 7 таблиць; 33 графіка та діаграми
Шрифт: Arial, 11
Мова проєкту: російська, англійська

У дослідженні детально відображені аспекти розвитку і наведена динаміка ємностей ринку транспортної логістики в Україні в розрізі основних сегментів, були виділені і охарактеризовані основні оператори як в розрізі 3PL, так і в розрізі складської логістики, виділені частки ринку ключових гравців, а також їх динаміка в 2018 – 2019 рр. Наведено динаміку відправок в перерахунку на палетомісця розрахунковим способом й виділений сегмент збірних вантажів. Також була дана характеристика ключовим галузям споживання досліджуваних послуг, проведений моніторинг цін на складські послуги, а також відображена динаміка обсягу послуг в розрізі зовнішньоекономічних потоків (за видами транспорту). Була наведена коротка характеристика сегменту послуг з митно-брокерського оформлення.

На підставі отриманих даних був проведений аналіз інвестиційної привабливості галузі, як з боку бізнес-середовища компаній в рамках досліджуваних галузей, так і з боку зовнішнього макросередовища, були сформовані ключові висновки та прогнозні тенденції розвитку ринку з урахуванням динаміки інвестицій в окремо взятий тип транспорту.

Глобальне впровадження карантинних заходів в рамках боротьби з пандемією мало вплив на всі галузі бізнесу, що в цілому негативно відобразилося на логістичній галузі, показники роботи якої залишаються індикатором розвитку макроекономіки. Залишаючись залученої в процеси інтеграції та глобалізації, економіка України також відчула вплив епідемії, що відбилося на істотному зниженні темпів приросту ВВП в цілому і показників торгівлі зокрема.

Динаміка обсягів перевезених вантажів основними видами транспорту (авто, ж / д, авіа) в Україні за 2018 – 7 міс. 2020 рр., млн тонн

Джерело: за даними Державної служби статистики України

Відновлення  показників бізнесу, які були характерними до початку карантину, що спостерігається в другому кварталі дозволило лише частково відновити попит на логістичні послуги, пропозиція яких змогла адаптуватися до нових умов, а також зберегла темпи приросту в окремих сегментах.

Однак, подальший вектор й інтенсивність розвитку логістики, як бізнес напрямку, в Україні перебуватиме в тісній залежності від розвитку оптово-роздрібної торгівлі, приходу на локальний ринок нових компаній, а також розвитку інтернет-торгівлі.

 

Структура

 1. Загальна характеристика ринку в 2019 – 1 половині 2020 рр.
  • 1.1 Аналіз транспортної логістики (вантажоперевезення всіма видами транспорту і сегмент збірних вантажів)
  • 1.2. Ємність ринку транспортної логістики в Україні (виявлення сегментів, в яких працюють конкуренти, короткий аналіз умов)
  • 1.3. Аналіз продуктів – напрямки море, авіа-, залізниця, митно-брокерські послуги (структурування сегментів, розрахунок часток по продуктам)
  • 1.4. Аналіз відправок за палетомісцями
  • 1.5. Аналіз тенденцій розвитку ринку складської логістики в цілому в Україні, включаючи оцінку вільних площ складів А, В і В + класу
 1. Основні оператори на ринку
  • 2.1. Оператори складських логістичних послуг в Україні. Коротка характеристика, новини компаній за 2019-2020 роки
  • 2.2. Топ оператори ринку логістичних послуг в 2018-2019 роках
  • 2.3. Частки ринку основних операторів логістичного ринку (3-PL)
 1. Основні споживачі на ринку
  • 3.1. Споживачі складських логістичних послуг в Україні – коротка характеристикаТОП-10 галузей
  • 3.2. Топ галузі-споживачі ринку комплексної логістики
 1. Ціна та ціноутворення на ринку
  • 4.1. Моніторинг ринку складських послуг (в грн. без ПДВ), в розрізі ключових складських операторів України
 1. Аналіз ЗЕД на ринку
  • 5.1. Аналіз логістичних напрямків (галузі) імпорту та експорту; зріз по компаніям, що надають такі послуги і компаніям, які регулярно використовують напрямок море, авіа, залізницю, наземні перевезення в країни ЄС
  • 5.2. Відсоток розподілу імпорту й експорту за напрямками море / авіа / залізниця / наземні вантажоперевезення.
 1. Аналіз міжнародних перевезень на ринку
  • 6.1. Обсяг ринку українських компаній з послугами міжнародних перевезень й митно-брокерського оформлення (основні гравці, їх спеціалізація), тенденції
 1. Інвестиційна привабливість галузі
  • 7.1. SWOT-аналіз ринкового напрямку
  • 7.2. PEST-аналіз факторів впливу на ринок
 1. Висновки. прогнозні показники
  • 8.1. Висновки й прогнозні тенденції на ринку логістичних послуг (3PL) України в 2019-2022 рр.
  • 8.2. Висновки й прогнозні тенденції на ринку складів України в 2019-2022 рр.


Перелік таблиць

 1. Середньорічні роздрібні ціни на паливо основних видів в Україні, грн / літр
 2. Перелік нових об’єктів складської комерційної нерухомості 2019 року й плановані проєкти 2020-2021 рр.
 3. Найбільші угоди оренди складської нерухомості в 2019 році
 4. Перелік ТОП-15 найбільших об’єктів складської нерухомості України в 2020 році
 5. Порівняльний аналіз фінансових результатів основних конкурентів в досліджуваному сегменті, млн. грн.
 6. SWOT-аналіз сегменту 3-PL логістики України
 7. PEST-аналіз сегменту 3-PL логістики України
   

Перелік графіків і діаграм

 1. Динаміка обсягів перевезених вантажів основними видами транспорту (авто, з/д, авіа) в Україні за 2018 – 7 міс. 2020 рр., млн. тон
 2. Динаміка фактичного вантажообігу основних видів транспорту (авто, з/д, авіа) в Україні за 2018 – 7 міс. 2020 рр., млн. ткм
 3. Динаміка обсягів і вантажообігу в сегментах транспорту в Україні за 2018 – 7 міс. 2020 рр., млн. тон / млрд. ткм
 4. Структура обсягів перевезених вантажів в розрізі основних видів транспорту в Україні за 2018 – 7 міс. 2020 рр., млн. тон
 5. Динаміка обсягів оптового товарообороту в Україні в 2018 – 1 кв. 2020 рр., млрд. грн.
 6. Динаміка обсягів роздрібного товарообігу в Україні в 2018 – 1 кварталі 2020 рр., млрд. грн.
 7. Динаміка середньомісячних роздрібних цін на паливо в Україні в 2018 – липні 2020 рр., грн. / літр з ПДВ
 8. Динаміка обсягів вантажоперевезень збірних вантажів автомобільним транспортом в 2018 – 1 пол. 2020 рр., тис. тон
 9. Динаміка річної ємності ринку транспортних послуг в Україні в цілому в 2018 – 1 кв. 2020 рр., млрд. грн.
 10. Динаміка структури транспортних послуг України в розрізі основних сегментів в 2018 – 1 кв. 2020 рр.,% від валової ємності ринку
 11. Квартальна динаміка ємності логістичних послуг в Україні в розрізі сегментів в 2018 – 1 кв. 2020 рр. млрд. грн.
 12. Динаміка ємності ринку транспортних послуг в Україні в розрізі основних сегментів, млрд. Грн.
 13. Динаміка обсягу наданих послуг в розрізі основних напрямків логістики в Україні в 2018- 1 кв. 2020 рр., млрд. грн.
 14. Динаміка перевезень вантажним автомобільним транспортом в перерахунку на палетомісця в 2018 – 1 пол. 2020 рр., млн. палет
 15. Динаміка сукупного обсягу ринку складської нерухомості і рівня вакантності на кінець року, прогноз на 2020 рік, млн. кв. м,%
 16. Динаміка орендних ставок на приміщення високого класу в 2018-2019 рр., оцінка 2020 року, $ / кв. м на місяць
 17. Квартальна динаміка основних показників ринку складської нерухомості України в 2019 – 1 кварталі 2020 рр., тис. м2 / %
 18. Характеристика угод оренди складської нерухомості в 2019 році в розрізі галузі клієнта, відсоток від сукупної площі
 19. Структура фінансових результатів Kuehne + Nagel в розрізі бізнес-одиниць відповідно результатам 2019 року
 20. Структура фінансових результатів DSV Logistic в розрізі бізнес-одиниць відповідно результатам 2019 року
 21. Структура доходів групи DHL в розрізі галузей споживання відповідно результатам 2019 року
 22. Структура доходів FM Logistic відповідно результатам 2019 року
 23. Структура доходів Raben Group відповідно результатам 2019 року
 24. Динаміка часток ключових операторів 3-PL сегменту логістики України,%
 25. Товарна структура запасів продукції на підприємствах оптової торгівлі на кінець 1 кварталу 2020 року, млрд. грн.
 26. Квартальна динаміка попиту та середніх орендних ставок на складські приміщення в Україні в 2019 – 1 кв. 2020 рр., тис. м2 і $ / м2 / місяць
 27. Динаміка середніх орендних ставок на ринку на оренду складських приміщень у розрізі класів, $ / м2 на місяць
 28. Товарна структура зовнішньої торгівлі України з Європейським союзом в грошовому вираженні в першій половині 2020 року, $ млн.
 29. Динаміка зовнішньої торгівлі транспортними послугами України в 2018 – 1 пол. 2020 рр., $ млн.
 30. Динаміка структури зовнішньої торгівлі транспортними послугами України в 2018 – 1 пол. 2020 рр.,%
 31. Динаміка зовнішньої торгівлі транспортними послугами України в розрізі видів транспорту, що використовувався в 2018- 1 пол. 2020 рр.,%
 32. Динаміка структури зовнішньої торгівлі транспортними послугами України в 2018 – 1 пол. 2020 рр.,%
 33. Динаміка капітальних інвестицій в розрізі основних видів транспортних послуг в Україні, млн. грн.

Ознайомтеся з іншими дослідженнями ринків

Для отримання консультації з логістичного ринку зв'яжіться з нами, використовуючи розділ

ПРАЦЮЄМО ЗА СТАНДАРТАМИ