Бізнес-план компанії у сфері переказу грошових коштів

Інфографіка: 63 сторінки; 27 таблиць; 3 графіка та діаграми
Шрифт: Arial, 11
Мова проєкту: українська

Спеціалісти Impulse Consulting здійснили розробку бізнес – плану компанії, яка буде надавати послуги з переказу грошових коштів онлайн. Відзначається, що даний бізнес проєкт розроблений відповідно до міжнародних стандартів, а також вимог Національного банку України для отримання ліцензії. В ході виконання бізнес – плану, детально вивчено ринкове середовище діяльності майбутньої компанії, проведено конкурентний аналіз компаній і їх моделей роботи на ринку. Окрему увагу приділено питанням ціноутворення на ринку, в залежності від послуг, що надаються, визначені сильні й слабкі сторони кожного із конкурентів, розроблені підходи до посилення власних позицій на ринку й визначення подальшої стратегії позиціонування.

Динаміка ринку переказів грошових коштів в 2017-2019 роках в межах України, млн доларів

Динаміка ринку переказів грошових коштів в 2017-2019 роках в межах України, млн доларів

Джерело: за даними Національного банку України

 

Серед ринкових тенденцій, слід звернути увагу на обсяг внутрішньодержавних переказів через системи переказу коштів в 2017-2019 роках. Так, в 2019 році обсяг переказів виріс на 40% у порівнянні з 2017 роком й сягнув 7679 млн. доларів США, що свідчить про розвиток ринку. Ще однією тенденцією ринку є зростання частки перекладів у межах України, а також зменшення обсягів переказів в Україну протягом 2017-2019 років.

Поточна тенденція до зменшення готівкового обігу, сприятливі внутрішні і зовнішні чинники дозволяють розраховувати на подальше розширення (збільшення) ринку. Крім того, розвиток цифрової економіки стимулює збільшення кількості переказів грошових коштів.

Переважний обсяг внутрішньодержавних переказів здійснюють системи, створені саме небанківськими організаціями, що підтверджує перспективність розвитку в цій сфері. В Україні досі існує прогалина ринку, де відсутні або недостатні інструменти для переказу коштів без відкриття рахунків, що унеможливлює подальший розвиток безготівкових платежів в таких напрямках або секторах економіки як:

 • оплата комунальних послуг та послуг телекомунікаційних компаній;
 • прийом і переказ платежів на користь ФОП;
 • перекази між фізичними особами за невелику комісію;
 • онлайн оплата товарів в інтернет магазинах;
 • онлайн оплата послуг (тренінги, навчання)
 • оплата різного роду доставки товарів.

Структура

 1. Резюме проєкту
  • 1.1. Мета отримання ліцензії на переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунків
  • 1.2. Опис бізнес-моделі
  • 1.3. Очікувані результати виконання бізнес-плану
 1. Загальна інформація
  • 2.1. Матеріально-технічна база небанківської установи
  • 2.2. Платіжні пристрої та інше технічне обладнання, пов’язане з переказом коштів
  • 2.3. Програмне забезпечення
  • 2.4. Інші нематеріальні активи
  • 2.5. Корпоративне управління
  • 2.6. Працівники небанківської установи
  • 2.7. Аутсорсинг
 1. Маркетингове дослідження
  • 3.1. Маркетингове дослідження ринку
  • 3.2. Конкурентна позиція та SWOT-аналіз небанківської установи
  • 3.3. Спеціалізація небанківської установи на ринку
  • 3.4. Тарифна політика
  • 3.5. Реклама та стратегія залучення споживачів
 1. Стратегія розвитку
  • 4.1. План дій щодо виконання бізнес–плану
  • 4.2. Участь у платіжних системах
  • 4.3. Торговельна марка та вебсайт
  • 4.4. Участь у групах компаній, саморегулівних організаціях
  • 4.5. Мережа небанківської установи
  • 4.6. Платіжні пристрої та інше технічне обладнання, пов’язане з переказом коштів
  • 4.7. Програмне забезпечення
  • 4.8. Прогнозний штат небанківської установи
  • 4.9. Залучення третіх осіб до послуг із переказу коштів
  • 4.10. Аутсорсинг
 1. Прогнозні фінансові показники
  • 5.1. Прогнозні витрати небанківської установи у сфері переказу коштів
  • 5.2. Витрати на інші види діяльності
  • 5.3. Доходи небанківської установи у сфері переказу коштів
  • 5.4. Інші доходи небанківської установи
 1. Оцінка загальної ефективності виконання бізнес-плану
  • 6.1. Оцінка ефективності
  • 6.2. Чистий грошовий потік
  • 6.3. Ставка дисконтування
  • 6.4. Чиста поточна вартість (NPV)
  • 6.5. Простий і дисконтований терміни окупності (PB / DPB)
  • 6.6. Внутрішня норма дохідності (IRR)
  • 6.7. Норма прибутковості дисконтованих витрат (PI)
 1. Чинники, що впливають на виконання бізнес-плану
  • 7.1. Ризики, що впливають на виконання бізнес-плану
  • 7.2. Наміри небанківської установи, власників істотної участі небанківської установи
 1. Додатки


Перелік таблиць

 1. Інформація про керівників та інших ключових працівників
 2. Динаміка розвитку ринку переказів коштів в Україні в 2017-2019 роках
 3. SWOT – аналіз небанківської організації у сфері переказу коштів
 4. Конкуренти небанківської організації у сфері переказу коштів станом на 9 міс.2020
 5. Аналіз тарифів основних конкурентів на ринку
 6. Тарифи та обсяги операцій із переказу коштів на перший рік діяльності
 7. Види реклами, що буде застосовуватися для залучення клієнтів
 8. План дій щодо виконання бізнес-плану
 9. Участь у платіжних системах
 10. Торгівельна марка та вебсайт
 11. Прогнозний штат небанківської установи. Сприятливий сценарій
 12. Прогнозний штат небанківської установи. Несприятливий сценарій
 13. Ключові посади, відповідальні за переказ коштів
 14. Прогнозні витрати небанківської установи, грн
 15. Прогнозні доходи, грн
 16. Чистий грошовий потік. Сприятливий сценарій, грн
 17. Чистий грошовий потік. Несприятливий сценарій, грн
 18. Дисконтований потік. Сприятливий сценарій, грн
 19. Дисконтований потік. Несприятливий сценарій, грн
 20. Ефективність повних інвестиційних вкладень
 21. Розрахунку норми прибутковості дисконтованих витрат. Сприятливий сценарій, грн
 22. Розрахунку норми прибутковості дисконтованих витрат. Несприятливий сценарій, грн
 23. Порівняння нормативних і фактичних значень
 24. Ризики проєкту
 25. Прогнозний Баланс (Звіт про фінансовий стан) небанківської установи на три роки діяльності з урахуванням сприятливого та несприятливого розвитку подій, грн
 26. Прогнозний Звіт про фінансові результати небанківської установи на три роки діяльності з урахуванням сприятливого та несприятливого розвитку подій, грн
 27. Прогнозний Звіт про рух грошових коштів небанківської установи на три роки діяльності з урахуванням сприятливого та несприятливого розвитку подій, грн.


Перелік графіків і діаграм

 1. Корпоративне управління
 2. Внутрішні відділи компанії
 3. Термін окупності

Ознайомтеся з іншими проєктами

Для отримання консультації з'вяжіться з нами, використовуючи розділ

працюємо за стандартами