Бізнес-план організації молочної ферми на 500 голів

Інфографіка: 52 сторінки; 10+ таблиць, графіків та діаграм
Шрифт: Arial, 11
Мова проєкту: українська, російська

Фахівцями компанії Impulse Consulting розроблено бізнес – план організації молочної ферми. В ході виконання роботи деталізовані фінансовий, організаційний і маркетинговий план, розраховані ключові інвестиційні показники, а також проведено короткий аналіз ринку та визначено тенденції розвитку ринку. У проєкті також відзначено, що споживання молочних продуктів в Україні в порівнянні з багатьма іншими розвиненими країнами перебуває на досить високому рівні. Таким чином, один українець в середньому споживає близько 220 кг молока та молочних продуктів на рік.

За підсумками 2018 року Україна перебувала на 18ом місці в світі за обсягами виробництва молока, при цьому в дев’яності роки наша країна займала шосту позицію. Така динаміка пов’язана зі стрімким скороченням поголів’я корів за роки незалежності України.

Кількість сільськогосподарських корів на 1 січня, тис. голів

Кількість сільськогосподарських корів, тис. голів

Джерело: Державна служба статистики України

 

Зниження поголів’я корів в Україні відобразилося й на показниках виробленого молока, так за останні 10 років виробництво впало майже на 15% до 9,6 млн. тон в 2019 році.

Водночас сільськогосподарські підприємства в останні роки все більше переходять на нові технології молочного скотарства і використовують технологій інтенсифікації виробництва, що дозволяє збільшити надої молока за рахунок нових підходів до вирощування та утримання корів. Таким чином скорочуючи значний розрив у продуктивності українських і європейських підприємств.

Виробництво молока в Україні, тис. тонн

Джерело: Державна служба статистики України

Основні споживачі молока – молокопереробні підприємства, які останнім часом націлені на використання інноваційних технологій і розвиток експорту своєї продукції в країни Азії та Африки. Що в свою чергу створює попит на якісну сировину для виробництва.

Створення ферми на 500 корів дасть можливість постачати на ринок більше 4 тис. тон молока на рік. Варто відзначити, що при цьому на продуктивність значно впливає порода й здоров’я корів, стадія лактації, режим годування й інші показники, які важливо враховувати під час запуску проєкту.

Структура

 1. Резюме проєкту
 2. Опис проєкту
 3. Інформація про основних учасників проєкту
 4. Опис продукції
 5. Сучасний стан цільового ринку
 6. Організаційна структура
 7. Інвестиційний план
 8. Аналіз ресурсів
  • 8.1. Обладнання та інші активи
  • 8.2. Персонал компанії
 1. Фінансовий план
  • 9.1. Параметри для розрахунків і їх аргументація
  • 9.2. Доходи проєкту
  • 9.3. Витрати проєкту
  • 9.4. Звіт про прибутки і збитки
  • 9.5. Звіт про рух грошових коштів
  • 9.6. Фінансові показники проєкту
 1. Оцінка ефективності проєкту
  • 10.1. Методика оцінки ефективності проєкту
  • 10.2. Чистий дисконтований дохід (NPV)
  • 10.3. Термін окупності (PB)
  • 10.4. Дисконтований термін окупності (DPB)
  • 10.5. Індекс прибутковості (PI)
  • 10.6. Внутрішня норма прибутковості (IRR)

11. Узагальнені оцінки й висновки

  • 11.1. SWOT – аналіз
  • 11.2. Основні проєктні ризики
  • 11.3. Загальний висновок


Перелік таблиць та діаграм (включає, але не обмежується):

 1. Інвестиційний бюджет
 2. План продажів
 3. Штатний розклад
 4. Розрахунок амортизаційних відрахувань
 5. Розрахунок витрат
 6. Звіт про прибутки
 7. Звіт про рух грошових коштів
 8. Фінансові показники проєкту (рентабельності)
 9. Інвестиційні показники
 10. Аналіз чутливості проєкту

Ознайомтеся з іншими проєктами

Для отримання консультації з'вяжіться з нами, використовуючи розділ

працюємо за стандартами