БізнеС-план вирощування соняшника, кукурудзи та сої на площі 1000 га

Інфографіка: 51 сторінка; 10+ таблиць, графіків та діаграм
Шрифт: Arial, 11
Мова проєкту: українська, російська

Консультанти Impulse Consulting підготували бізнес-план із вирощування соняшника, кукурудзи та сої. При цьому наголошується, що соняшник, соя і кукурудза – лідери ринку зернових й олійних культур не тільки в Україні, але й в світі. Українські ґрунти та кліматичні умови дозволяють вирощувати більшість зернових культур і багато видів технічних культур. Близько 95% валового збору врожаю зернових культур припадає на пшеницю, кукурудзу і ячмінь, а в сегменті олійних культур лідерами є соняшник, соя та ріпак.

Так, за підсумками 2019 року за культурами зерновими і зернобобових в Україні було зайнято 15,3 млн га, з них під кукурудзою – 5,0 млн га, що становить 30% всіх посівних площ під зерновими.

Під олійними культурами було зайнято 8,9 млн га, з них під соняшником – 5,9 млн га (67% всіх площ під олійними), а під соєю 1,6 млн. Га (18% всіх площ під олійними).

Посівні площі під культурами в Україні в 2017-2019 роках, тис. га

Посівні площі під культурами в Україні

Джерело: Державна служба статистики України

Зернові більш орієнтовані на експорт культури. Олійні ж експортуються в менших обсягах. Соняшник майже не експортується, він йде на подальшу переробку всередині країни (соняшникова олія), основну частку в експорті займає соя та ріпак.

Структура

 1. Резюме проєкту
 2. Опис проєкту
 3. Інформація про основних учасників проєкту
 4. Опис продукції
 5. Сучасний стан цільового ринку
 6. Організаційна структура
 7. Інвестиційний план
 8. Аналіз ресурсів
  • 8.1. Обладнання та інші активи
  • 8.2. Персонал компанії
 1. Фінансовий план
  • 9.1. Параметри для розрахунків і їх аргументація
  • 9.2. Доходи проєкту
  • 9.3. Витрати проєкту
  • 9.4. Звіт про прибутки і збитки
  • 9.5. Звіт про рух грошових коштів
  • 9.6. Фінансові показники проєкту
 1. Оцінка ефективності проєкту
  • 10.1. Методика оцінки ефективності проєкту
  • 10.2. Чистий дисконтований дохід (NPV)
  • 10.3. Термін окупності (PB)
  • 10.4. Дисконтований термін окупності (DPB)
  • 10.5. Індекс прибутковості (PI)
  • 10.6. Внутрішня норма прибутковості (IRR)

11. Узагальнені оцінки й висновки

  • 11.1. SWOT – аналіз
  • 11.2. Основні проєктні ризики
  • 11.3. Загальний висновок


Перелік таблиць та діаграм (включає, але не обмежується):

 1. Інвестиційний бюджет
 2. План продажів
 3. Штатний розклад
 4. Розрахунок амортизаційних відрахувань
 5. Розрахунок витрат
 6. Звіт про прибутки
 7. Звіт про рух грошових коштів
 8. Фінансові показники проєкту (рентабельності)
 9. Інвестиційні показники
 10. Аналіз чутливості проєкту

Ознайомтеся з іншими проєктами

Для отримання консультації з'вяжіться з нами, використовуючи розділ

працюємо за стандартами