Бізнес-план виробництва рафінованої соняшникової олії, 500 тонн на добу

Інфографіка: 52 сторінки; 10+ таблиць, графіків та діаграм
Шрифт: Arial, 11
Мова проєкту: українська, російська

Фахівцями компанії Impulse Consulting був розроблений бізнес-план заводу з виробництва рафінованої соняшникової олії. Проєкт містить розрахунок ключових інвестиційних показників, а також зріз по ринку. У проєкті зазначено, що основними продуктами переробки соняшнику є соняшникова олія, шрот і лушпиння. При цьому, з соняшнику виробляють олію трьох видів: нерафіновану, гідратовану й рафіновану. Соняшникова олія застосовується в харчовій промисловості і для технічних цілей, а також в інших галузях промисловості.

Відзначається, що соняшникова олія в світі за популярністю займає четверту позицію, після пальмової, соєвої та рапсової олії. Україна є світовим лідером з виробництва соняшникової олії. Так за підсумками 2018 року в Україні було вироблено близько 5,9 млн. тонн соняшникової олії. З цього обсягу 4,8 млн. тонн припало на нерафіновану соняшникову олію та її фракції.

Обсяги виробництва соняшникової олії в Україні, млн тонн

Обсяги виробництва соняшникової олії в Україні

Джерело: Державна служба статистики України


Відзначається, що велика частина продукції йде на експорт – це близько 5,4 млн тонн за підсумками 2018 року. Прогнозується й подальше зростання виробництва і, відповідно, експорту соняшникової олії в Україні. Ключовим фактором, який буде приводити до подальшого зростання експорту – це зростаючий попит з боку світового ринку.

Структура

 1. Резюме проєкту
 2. Опис проєкту
 3. Інформація про основних учасників проєкту
 4. Опис продукції
 5. Сучасний стан цільового ринку
 6. Організаційна структура
 7. Інвестиційний план
 8. Аналіз ресурсів
  • 8.1. Обладнання та інші активи
  • 8.2. Персонал компанії
 1. Фінансовий план
  • 9.1. Параметри для розрахунків і їх аргументація
  • 9.2. Доходи проєкту
  • 9.3. Витрати проєкту
  • 9.4. Звіт про прибутки і збитки
  • 9.5. Звіт про рух грошових коштів
  • 9.6. Фінансові показники проєкту
 1. Оцінка ефективності проєкту
  • 10.1. Методика оцінки ефективності проєкту
  • 10.2. Чистий дисконтований дохід (NPV)
  • 10.3. Термін окупності (PB)
  • 10.4. Дисконтований термін окупності (DPB)
  • 10.5. Індекс прибутковості (PI)
  • 10.6. Внутрішня норма прибутковості (IRR)

11. Узагальнені оцінки й висновки

  • 11.1. SWOT – аналіз
  • 11.2. Основні проєктні ризики
  • 11.3. Загальний висновок


Перелік таблиць та діаграм (включає, але не обмежується):

 1. Інвестиційний бюджет
 2. План продажів
 3. Штатний розклад
 4. Розрахунок амортизаційних відрахувань
 5. Розрахунок витрат
 6. Звіт про прибутки
 7. Звіт про рух грошових коштів
 8. Фінансові показники проєкту (рентабельності)
 9. Інвестиційні показники
 10. Аналіз чутливості проєкту

Ознайомтеся з іншими проєктами

Для отримання консультації з'вяжіться з нами, використовуючи розділ

працюємо за стандартами