Бізнес-план вирощування технічних конопель на площі 15 га

Інфографіка: 48 сторінок; 10+ таблиць, графіків та діаграм
Шрифт: Arial, 11
Мова проєкту: українська, російська

Фахівцями Impulse Consulting був розроблений бізнес-план з вирощування технічних конопель. Цей напрямок стає все більш затребуваним, адже останнім часом у світі зростає попит на продукти переробки, як технічної, так і медичної конопель. І якщо останню заборонено вирощувати в Україні, то потенціал технічних конопель в Україні величезний.

Станом на 2019 рік вирощування та переробка медичних конопель дозволена в Нідерландах, Іспанії, Перу, частково в деяких штатах США, провінціях Канади, кантонах Швейцарії і ще в понад 20 країнах. У той же час, багато країн вирощують коноплю в індустріальних цілях під наглядом державних органів. Найбільшим виробником конопляних волокон в світі є Китай.

Україна, не дивлячись на величезний потенціал, дуже відстає від інших країн. Хоча ще до проголошення незалежності в 1991 році, під технічною коноплею в країні було зайнято близько 100 тис. га.

За підсумками ж 2019 року в Україні зайнята площа під технічну коноплю становила близько 1 тис. га.

Площі під технічними коноплями в Україні, га

Площі під технічними коноплями в Україні

Джерело: Державна служба статистики України

Основні продукти переробки технічних конопель – насіння й тресту. З трести отримують волокно й костра. Варто відзначити, що крім іншого, конопля використовується людьми в їжу у вигляді насіння й олії, для виробництва паперу, одягу, взуття, а також в медичних цілях.

Структура

 1. Резюме проєкту
 2. Опис проєкту
 3. Інформація про основних учасників проєкту
 4. Опис продукції
 5. Сучасний стан цільового ринку
 6. Організаційна структура
 7. Інвестиційний план
 8. Аналіз ресурсів
  • 8.1. Обладнання та інші активи
  • 8.2. Персонал компанії
 1. Фінансовий план
  • 9.1. Параметри для розрахунків і їх аргументація
  • 9.2. Доходи проєкту
  • 9.3. Витрати проєкту
  • 9.4. Звіт про прибутки і збитки
  • 9.5. Звіт про рух грошових коштів
  • 9.6. Фінансові показники проєкту
 1. Оцінка ефективності проєкту
  • 10.1. Методика оцінки ефективності проєкту
  • 10.2. Чистий дисконтований дохід (NPV)
  • 10.3. Термін окупності (PB)
  • 10.4. Дисконтований термін окупності (DPB)
  • 10.5. Індекс прибутковості (PI)
  • 10.6. Внутрішня норма прибутковості (IRR)

11. Узагальнені оцінки й висновки

  • 11.1. SWOT – аналіз
  • 11.2. Основні проєктні ризики
  • 11.3. Загальний висновок


Перелік таблиць та діаграм (включає, але не обмежується):

 1. Інвестиційний бюджет
 2. План продажів
 3. Штатний розклад
 4. Розрахунок амортизаційних відрахувань
 5. Розрахунок витрат
 6. Звіт про прибутки
 7. Звіт про рух грошових коштів
 8. Фінансові показники проєкту (рентабельності)
 9. Інвестиційні показники
 10. Аналіз чутливості проєкту

Ознайомтеся з іншими проєктами

Для отримання консультації з'вяжіться з нами, використовуючи розділ

працюємо за стандартами