Бізнес-план надання бухгалтерських, юридичних і ЗЕД послуг

Інфографіка: 39 сторінок; 16 таблиць; 17 графіків та діаграм
Шрифт: Arial, 11
Мова проєкту: українська

Фахівці Impulse Consulting розробили бізнес – план компанії, яка буде надавати бухгалтерські, юридичні послуги, а також послуги з ведення ЗЕД. Бізнес – план розроблений відповідно до міжнародних стандартів і вимог державної програми Доступні кредити 5-7-9% для малого і середнього бізнесу. В роботі також коротко проведено аналіз ринку консалтингових послуг, як невід’ємного середовища діяльності підприємства. Варто відзначити, що обсяг ринку консалтингових послуг в Україні в динаміці показує позитивну тенденцію. Так в 2018 році він склав 585 млн. дол., а в 2019 році приблизно 667 млн. дол. Протягом останніх чотирьох років ринок показував приріст в середньому 14% щорічно.

Обсяг ринку консалтингових послуг в Україні в 2007-2019 роках, млн. доларів

Обсяг ринку консалтингових послуг в Україні в 2007-2019 роках, млн. доларів

Джерело: дослідження групи «Астарта-Таніт» на замовлення ЄБРР, за даними операторів ринку

 

Відзначається, що зараз ринок консалтингових послуг активно розвивається і має потенціал для подальшого зростання, що обумовлено, перш за все, використанням ІТ-технологій. Незважаючи на те, що в Україні функціонує близько п’яти тисяч компаній на ринку консалтингових послуг, домінують великі міжнародні компанії і близько 300 великих національних компаній.

Сферу консалтингових послуг умовно можна розділити на такі сегменти: ІТ-консалтинг, фінансовий, юридичний і маркетинговий консалтинг, оціночну діяльність, управлінський і виробничий консалтинг та інші види.

Підвищення платоспроможності українських компаній, а також зростання попиту на консалтингові послуги з супроводу експортно-імпортних операцій, оптимізації бізнес-процесів, переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності (МСФЗ) будуть й надалі стимулювати розвиток сфери консалтингових послуг.

Структура

 1. Резюме проєкту
 2. Опис бізнес ідеї
  • 2.1. Опис проєкту
  • 2.2. Опис послуг
  • 2.3. Характеристика цільового ринку
  • 2.4. Маркетинговий план
 1. Потреби в персоналі та витрати на фонд оплати праці
 2. План продажів
 3. Інформація щодо розрахунку собівартості продукці
 4. Інформація щодо постійних витрат та їх розрахунок
 5. Інвестиційний план
 6. Фінансовий план
  • 8.1. Загальні параметри
  • 8.2. Звіт про прибутки та збитки
  • 8.3. Звіт про рух грошових коштів
  • 8.4. Прогнозний баланс
  • 8.5. Аналіз прибутковості
 1. Аналіз ефективності проєкту
 2. Аналіз ризиків
  • 10.1. SWOT-аналіз проєкту
  • 10.2. Факторний аналіз ризиків проєкту
  • 10.3. Загальні висновки проєкту


Перелік таблиць

 1. Сегментування консалтингового ринку України
 2. Переваги та недоліки внутрішніх і зовнішніх консультантів
 3. Бюджет на рекламу
 4. Витрати на рекламу підприємства, грн.
 5. Заробітна плата персоналу, грн.
 6. Штатний розпис по проєкту
 7. Надходження від продажів
 8. Калькуляція собівартості і ціни реалізації продукції, грн/1 клієнт
 9. Параметри витрат підприємства
 10. Поточні витрати підприємства, грн.
 11. Інвестиційні витрати проєкту, грн.
 12. Перелік основного обладнання
 13. Звіт про прибутки та збитки за проєктом, грн.
 14. Звіт про рух грошових коштів, грн.
 15. Прогнозний баланс, грн.
 16. Ризики за проєктом та можливі шляхи їх зниження


Перелік графіків та діаграм

 1. Види консультаційних послуг з точки зору предметної класифікації
 2. Види консультування згідно методологічного підходу
 3. Структура ринку консалтингових послуг в Україні
 4. Структура консалтингової галузі в Україні
 5. Обсяг ринку консалтингових послуг в 2018-2кв. 2020 р., млрд. грн.
 6. Обсяг ринку консалтингових послуг в Україні в 2007-2019 р, млн. дол.
 7. Організаційна структура
 8. Динаміка кількості клієнтів
 9. Виручка підприємства, грн.
 10. Коефіцієнт рентабельності валового прибутку
 11. Коефіцієнт рентабельності EBITDA
 12. Коефіцієнт рентабельності
 13. Чистий грошовий потік  NCF, грн.
 14. Дисконтований чистий грошовий потік DCF, грн.
 15. Термін окупності, грн.
 16. Дисконтований термін окупності, грн.
 17. Показники діяльності підприємства за 3 роки, грн.

Ознайомтеся з іншими проєктами

Для отримання консультації з'вяжіться з нами, використовуючи розділ

працюємо за стандартами