Бізнес-план організації дитячого центру розвитку

Інфографіка: 51 сторінка; 12 таблиць; 20 графіків та діаграм
Шрифт: Arial, 11
Мова проєкту: українська

Фахівцями компанії Impulse Consulting підготовлено бізнес-план організації дитячого центру розвитку. Проєкт виконано за міжнародними стандартами й вимогами Укргазбанку згідно програми «доступні кредити 5-7-9». Бізнес-план, крім традиційних розрахунків фінансових показників, містить також аналіз ринкового середовища для більш детального розуміння зовнішніх чинників впливу на проєкт. У бізнес-плані також проведено SWOT-аналіз і факторний аналіз ризиків.

Відзначено, що відповідно до даних офіційної статистики обсяг послуг, що надаються в сфері інших освітніх послуг, до якої відноситься діяльність дитячих центрів розвитку, в 2020 році в Україні склав 1,6 млрд. Грн. Відповідно до даних офіційної статистики обсяг наданих послуг в сфері інших освітніх послуг, до якої відноситься діяльність дитячих центрів розвитку, в 2020 році в Україні склав 1,6 млрд. грн. З цього об’єму на ринок Києва та Київської області припадає 31% та 1,7% відповідно. Так у 2020 році в Києві обсяг ринку інших освітніх послуг склав 494 млн грн, а в Київській області 26,8 млн грн.

Обсяг ринку інших освітніх послуг в 2 кв. 2019 – 4 кв. 2020 р., млн грн

Объем рынка клавиатур для программистов и геймеров в 2017-2022 гг., млн. долларов

Джерело: за даними Держаної служби статистики України, розрахунки Impulse Consulting

 

Незважаючи на те, що у 2019 році в Україні працювало понад 14 тисяч закладів дошкільної освіти, чисті показники охоплення дітей дошкільного віку (3–5 років) закладами дошкільної освіти по Україні становили всього 58 %. Тому наразі розвиток даної сфери є доволі перспективним напрямком діяльності.

Останні десять років в Україні активно розвивається сегмент приватних освітніх закладів, що надають послуги в сфері дошкільної освіти дітей. Це приватні дитячі садки, домашні дитячі садки, центри раннього розвитку, курси тощо. Центри раннього розвитку можуть поєднувати у собі як послуги дитячого садка, так і пропонувати нестандартний підхід до розвитку дитини. При цьому такі послуги є локалізованими – більше 50% батьків обирають такий заклад, що розташований поруч з будинком або роботою.

Проєктом передбачається відкриття дитячого центру, що буде спеціалізуватися на наданні послуг з раннього розвитку дітей на території закритого котеджного містечка. Спектр послуг, що планується надавати включає в себе:

 • Групові розвиваючі заняття повного дня (розвиваючі заняття – три групи по десять осіб);
 • Групові заняття (айкідо, хореографія);
 • Індивідуальні заняття (заняття з логопедом).

Структура

 1. Резюме проєкту
 2. Опис бізнес ідеї
  • 2.1. Опис проєкту
  • 2.2. Опис послуг
  • 2.3. Характеристика цільового ринку
  • 2.4. Маркетинговий план
 1. Потреби в персоналі та витрати на фонд оплати праці
 2. План продажів
 3. Інформація щодо розрахунку собівартості продукції
 4. Інформація щодо постійних витрат та їх розрахунок
 5. Інвестиційний план
 6. Фінансовий план
  • 8.1. Загальні параметри
  • 8.2. Звіт про прибутки та збитки
  • 8.3. Звіт про рух грошових коштів
  • 8.4. Прогнозний баланс
  • 8.4. Аналіз прибутковості
 1. Аналіз ефективності проєкту
 2. Аналіз ризиків
  • 10.1. SWOT-аналіз проєкту
  • 10.2. Аналіз ризиків проєкту
  • 10.3. Загальні висновки проєкту


Перелік таблиць

 1. Заробітна плата персоналу, дол
 2. Штатний розпис по проєкту
 3. Надходження від продажів
 4. Калькуляція собівартості і ціни реалізації продукції, дол/1 клієнт
 5. Параметри витрат підприємства
 6. Інвестиційні витрати проєкту, дол
 7. Інвестиційні витрати проєкту, дол
 8. Перелік основного обладнання
 9. Звіт про прибутки та збитки за проєктом, дол
 10. Звіт про рух грошових коштів, дол
 11. Прогнозний баланс, дол
 12. Ризики за проєктом та можливі шляхи їх зниження


Перелік графіків та діаграм

 1. Обсяг ринку інших освітніх послуг в 2кв. 2019-4кв. 2020 р., млн грн
 2. Обсяг ринку інших освітніх послуг в 2кв. 2019-4кв. 2020 р. в Києві та Київській області, млн грн
 3. Динаміка кількості закладів дошкільної освіти, зареєстрованих як юридичні особи (2010–2019 рр.), одиниць
 4. Динаміка кількості дітей у закладах дошкільної освіти, зареєстрованих як юридичні особи (2015–2019 рр.), тис. осіб
 5. Динаміка кількості закладів та дітей у закладах дошкільної освіти приватної форми власності у 2019 році в м. Києві та Київській області
 6. Динаміка охоплення закладами дошкільної освіти дітей віком 3–5 років (2015–2019 рр.), % осіб від чисельності населення відповідного віку
 7. Засновники ЗДО (закладів дошкільної освіти) надають перевагу таким альтернативним формам ДО (дошкільної освіти)
 8. Батьки надають перевагу таким альтернативним формам ДО
 9. Виручка підприємства, дол
 10. Коефіцієнт рентабельності валового прибутку
 11. Коефіцієнт рентабельності EBITDA
 12. Коефіцієнт рентабельності ЧП
 13. Чистий грошовий потік NCF, дол
 14. Дисконтований чистий грошовий потік DCF, дол
 15. Термін окупності, дол
 16. Дисконтований термін окупності , дол
 17. Показники діяльності підприємства за 5 років, дол
 18. Місце розташування центру
 19. Ключові критерії вибору дитячого садка для дитини
 20. Організаційна структура

Ознайомтеся з іншими проєктами

Для отримання консультації з'вяжіться з нами, використовуючи розділ

працюємо за стандартами