Бізнес-план компанії автодилера і перевізника в США

Інфографіка: 40 сторінок; 20 таблиць; 20 графіків та діаграм
Шрифт: Arial, 11
Мова проєкту: українська, англійська

Бізнес-план компанії автодилера і перевізника складено компанією Impulse Consulting і спрямовано на ведення діяльності підприємства в США. Проєкт виконаний українською та англійською мовами, включаючи аналіз потенційного ринку. У проєкті зазначено, що світовий ринок вживаних автомобілів у 2019 році оцінювався 115,2 млн. одиниць. При цьому, згідно з прогнозами, до 2030 року він зросте до 275,3 млн. одиниць, показуючи зростання CAGR 8,7% протягом прогнозованого періоду (2020-2030 років). Аналіз ринку показав, що світова промисловість вживаних автомобілів вступила в період бурхливого розвитку. Тому очікується, що зростання попиту на такі транспортні засоби з боку франшиз, дилерів автомобілів і лізингових компаній, а також зростаюча популярність послуг з передплати на автомобілі будуть сприяти зростанню ринку протягом прогнозованого періоду.

Ринок вживаних авто в США є чи не найбільшим ринком в світі. Він більш ніж удвічі перевищує ринок нових автомобілів і випереджає його за темпами зростання. Так у 2019 році в США було продано 40,8 млн. одиниць вживаних авто в порівнянні з 17,0 млн. одиниць нових автомобілів. В даний час зареєстрований автомобільний парк в США оцінюється в районі 280 мільйонів одиниць. При цьому, важливо відзначити, що зростаючий попит на вживані транспортні засоби призводить до того, що загальна кількість таких автомобілів на ринку знижується, багато в чому за рахунок експорту в інші країни. Відповідно, якщо говорити про ринок США, то відбувається оновлення середнього віку вживаних автомобілів. Продажі вживаних автомобілів ростуть в більшості країн, що зазвичай пов’язують із більшою доступністю таких авто в порівнянні з новими моделями.

Обсяг ринку нових та вживаних авто в США в 2014-2019 роках, млн одиниць

Обсяг ринку нових та вживаних авто в США в 2014-2019 роках, млн. одиниць

Джерело: за даними Statista

Метою проєкту є організація роботи транспортної компанії (автодилера та перевізника), що буде надавати послуги з вантажних перевезень автомобілів в США, а також послуги з доставки авто з аукціонів США: забір авто з аукціонів, доставка до власних складів в портах (4 склади), завантаження авто в контейнер за допомогою навантажувача, фіксація автомобіля в контейнері за допомогою R-Rack систем, що дозволить економити час, людські ресурси, й прискорити процес доставки.

Структура

 1. Резюме проєкту
 2. Опис проєкту
 3. Характеристика цільового ринку
 4. Опис послуг
 5. Організаційний план
 6. Інвестиційний план
 7. Аналіз ресурсів
  • 7.1. Необхідне обладнання та інші активи
  • 7.2. Організаційна структура
 1. Фінансовий план
  • 8.1. Вхідні параметри розрахунків
  • 8.2. Доходи проєкту
  • 8.3. Витрати проєкту
  • 8.4. Звіт про прибутки та збитки
  • 8.5. Звіт про рух грошових коштів
  • 8.6. Фінансові показники проєкту
 1. Оцінка ефективності проєкту 
 1. Висновки
  • 10.1. SWOT-аналіз проєкту
  • 10.2. Аналіз ризиків проєкту
  • 10.3. Загальні висновки проєкту


Перелік таблиць

 1. Вантажообіг у США у 2018-2020 роках, млн тон
 2. Прогнозний вантажообіг у США у 2030-2045 роках, млн тон
 3. Вартість відправлень за видами транспорту в США у 2018-2020 роках, млрд дол
 4. Прогнозна вартість відправлень за видами транспорту в США у 2030-2045 роках, млрд дол
 5. Відстань перевезень вантажів у 2020 році в США
 6. Графік фінансування проєкту, 1 рік
 7. Інвестиційні витрати проєкту, 1 рік
 8. Середньооблікова чисельність персоналу та загальний ФОП
 9. Штатний розпис по проєкту
 10. Параметри доходів
 11. План продажів
 12. Загальновиробничі витрати
 13. Поточні витрати та витрати на просування
 14. Звіт про прибутки та збитки за проєктом
 15. Звіт про рух грошових коштів
 16. Дисконтований потік
 17. Ефективність повних інвестиційних вкладень
 18. Порівняння нормативних і фактичних значень
 19. Ризики за проєтом та можливі шляхи їх зниження
 20. Бюджетна ефективність проєкту


Перелік графіків та діаграм

 1. Структура ринку вантажних перевезень США у 2020 році, %
 2. Загальний дохід автотранспортної галузі в США з 2014 по 2019 рік
 3. Відправлення по штатам США, % відправлень у межах свого штату
 4. Вартість фрахту для фургону, станом на січень 2021 року
 5. Середня вартість фрахту, станом на січень 2021 року
 6. Глобальний ринок вживаних авто
 7. Обсяг ринку нових та вживаних авто в США в 2014-2019 рр, млн од.
 8. Розмір ринку вживаних авто в США в 2014-2020 роках, млрд доларів
 9. Кількість компаній, що займаються продажем вживаних авто в США в 2014-2021 рр., од.
 10. Процес доставки авто з США в Литву
 11. Графік проєкту, 1 рік
 12. Зовнішній вигляд причепів
 13. Організаційна структура
 14. План продажів
 15. Коефіцієнт рентабельності валового прибутку
 16. Коефіцієнт рентабельності EBITDA
 17. Коефіцієнт рентабельності чистого прибутку
 18. Коефіцієнт рентабельності продукції
 19. Термін окупності
 20. Дисконтований термін окупності

Ознайомтеся з іншими проєктами

Для отримання консультації з'вяжіться з нами, використовуючи розділ

працюємо за стандартами