Бізнес-план розвитку освітнього проєкту для лікарів

Інфографіка: 50 сторінок; 14 таблиць; 22 графіка та діаграми
Шрифт: Arial, 11
Мова проєкту: російська

Education Technology (EdTech) – практика використання технологій в освітньому секторі, завдяки якій відбувається краще засвоєння знань і обмін практичним досвідом. Ринок EdTech ґрунтується на цифрах та аналітиці. У 2020 році він отримав величезні можливості розвиватися, чому сприяли введені обмеження і карантин у зв’язку з пандемією. За цей самий період у сектор EdTech-стартапів було інвестовано 16,1 млрд дол.

Згідно з даними, світовий ринок освіти разом із вхідним до нього EdTech досяг позначки у 6,5 трлн дол. Очікується, що за п’ять років він виросте до 7,3 трлн дол., а за десять років – до 10 трлн дол.

Обсяг світового ринку освіти у 2010–2030 рр.

Обсяг світового ринку освіти у 2010–2030 рр.

Джерело: за даними HolonIQ

Виявлено, що на частку онлайн-навчання припадає близько 3% ринку світової освіти. За підсумками 2019 року її загальний бюджет склав 163 млрд дол. До 2025 року очікується, що витрати на освітні технології сягнуть 404 млрд дол. Основною причиною цього є високий попит на дешеві освітні послуги із гнучкою схемою навчання, а також постійно зростаюча потреба у корпоративному навчанні.

Оцінка глобального ринку EdTech у 2019–2025 рр., млрд дол.

Оцінка глобального ринку EdTech у 2019–2025 рр., млрд дол.

Джерело: за даними HolonIQ, Impulse Consulting

 

Що стосується України, потенціал ринку онлайн-освіти складає близько 100 млн дол. Оцінити його реальний обсяг вкрай складно через відсутність досліджень і відкритої звітності компаній. Відомо, що ще до 2020 року ринок ріс із середнім в Європі темпом у 30%. Швидше за все, він залишився незмінним і до 2021 року, а ось кількість клієнтів у цьому сегменті зросла, причому як мінімум удвічі.

Фахівцями компанії Impulse Consulting запропоновано оптимальний варіант розвитку освітнього проєкту для лікарів. Ним передбачено залучення інвестиційних коштів для доопрацювання освітнього порталу, створення додаткового контенту, розробки англійської версії сайту і проведення рекламної кампанії.

Основний канал монетизації порталу:

 • підписка на певний період (надається в обмін на членство на порталі та дає доступ до матеріалів навчального курсу);
 • продаж точкових курсів для підвищення кваліфікації;
 • реклама на сайті.

Головним завданням проєкту в перші два роки стане відпрацювання моделі ведення бізнесу на території України, а також нарощування бази користувачів. Тому ключовим джерелом доходу виступлять підписки та курси. Але вже починаючи з третього року на перше місце поступово вийде реклама завдяки збільшеній базі користувачів.

Зміст

 1. Резюме проєкту
 2. Опис ініціатора-проєкту
 3. Опис проєкту
 4. Опис послуг
 5. Характеристика цільового ринку
 6. Організаційний план
  • 6.1. Етапи реалізації проєкту
  • 6.2. Організаційна структура
 7. Інвестиційний план
 8. Аналіз необхідних ресурсів
  • 8.1. Штатний розклад за проєктом
  • 8.2. Необхідні активи
 9. Фінансовий план
  • 9.1. Вхідні параметри розрахунків
  • 9.2. Доходи проєкту
  • 9.3. Витрати проєкту
  • 9.4. Звіт про прибутки і збитки
  • 9.5. Звіт про рух грошових коштів
  • 9.6. Фінансові показники проєкту
 10. Оцінка ефективності проєкту
 11. Висновки
  • 11.1. SWOT-аналіз
  • 11.2. Основні проєктні ризики
  • 11.3. Загальний висновок

 

Перелік таблиць

 1. Онлайн-платформи, що надають онлайн-освіту у сфері медицини в Україні
 2. План-графік проєкту, дол.
 3. Структура компанії
 4. Інвестиційні витрати проєкту
 5. Джерела фінансування
 6. Загальна кількість персоналу, осіб
 7. Загальний ФОП, дол.
 8. Передумови для розрахунків
 9. План продажів, од.
 10. Виручка від продажів, дол.
 11. Передумови для розрахунку витрат, дол.
 12. Дисконтований потік, дол.
 13. Ефективність повних інвестиційних вкладень
 14. Порівняння нормативних і фактичних значень

 

Перелік графіків і діаграм

 1. Етапи проєкту
 2. Виручка світового ринку косметологічних послуг (послуги салонів краси і СПА) у 2017–2026 рр., млрд дол.
 3. Глобальний ринок індустрії краси у 2016–2019 рр., млрд дол.
 4. Глобальний ринок замісної гормональної терапії у 2020–2026 рр., млрд дол.
 5. Темп зростання ринку гормональної замісної терапії у світі у 2020–2026 рр.
 6. Світовий ринок вітамінів і харчових добавок у 2019–2025 рр., млрд дол.
 7. Ринок медичних послуг в Україні у 2018–2020 рр., млрд грн
 8. Динаміка чисельності лікарів усіх спеціальностей та середнього мед. персоналу в Україні у 2018–2020 рр., осіб
 9. Чисельність і частка лікарів різних спеціальностей України станом на кінець 2020 року, осіб
 10. Обсяг світового ринку освіти у 2010–2030 рр.
 11. Оцінка глобального ринку EdTech у 2019–2025 рр., млрд дол.
 12. Штаб-квартири EdTech у світі, од.
 13. Прогноз щодо зростання світового ринку мікронавчання у 2019–2024 рр.
 14. Графік проєкту, міс.
 15. План-графік проєкту, 1 рік, дол.
 16. Органіграма прєкту
 17. Кількість користувачів
 18. Коефіцієнт рентабельності EBITDA
 19. Коефіцієнт рентабельності ПП
 20. Термін окупності
 21. Дисконтований термін окупності
 22. Показники проєкту за 3 роки і допроєктний період, дол.

Ознайомтеся з іншими проєктами

Для отримання консультації з'вяжіться з нами, використовуючи розділ

працюємо за стандартами