Бізнес-план створення дитячого центру реабілітації

Інфографіка:38 сторінок; 10 таблиць; 4 графіка та діаграми
Шрифт:Arial, 11
Мова проєкту:українська

Проблеми розвитку системи реабілітації в Україні накопичувалися десятиліттями, і вирішувати їх тепер доводиться у стислі терміни. За даними статистики, в Україні налічується близько 3 млн інвалідів. Серцево-судинні захворювання визначають майже дві третини всіх випадків смерті та третину причин інвалідності.

Об’єктивними факторами, що потребують рішучих неординарних кроків, спрямованих на збереження здоров’я населення, є:

 • зростання захворювань, котрі призводять до інвалідності, травматизму, зменшення тривалості життя, смертності;
 • погіршення умов праці на українському ринку;
 • проживання в екологічно небезпечних районах.

У переліку обов’язкових заходів пріоритетне значення має проведення комплексу дій з медичної реабілітації. Їхня ключова мета – підтримка на необхідному рівні якості життя пацієнтів із хронічним перебігом захворювань, осіб після перенесених хвороб, інвалідів, а також людей похилого віку.

Розглядаючи ринок реабілітаційних послуг по Україні, варто також наголосити на тенденції розвитку конкурентного середовища у столиці. Аналіз ринку Києва показує, що сьогодні основна конкуренція серед реабілітаційних центрів відбувається в сегментах алко- та наркозалежних пацієнтів. Кількість таких центрів у столиці найбільша – приблизно 30 закладів. Цей факт переважно пояснюється попитом на послуги серед населення.

Іншими, менш поширеними, є центри соціальної та фізичної реабілітації дітей. Їхня кількість варіюється в межах 15 установ. Щодо закладів, які спеціалізуються на фізичній реабілітації осіб після травм, операцій та інсультів, у місті таких приватних центрів лише близько 10.

Представлений фахівцями Impulse Consulting проєкт передбачає відкриття дитячого центру реабілітації та розвитку. Цей заклад спеціалізуватиметься на наданні послуг із реабілітації та відновлення здоров’я дітей під час та після онкологічних хвороб, ДЦП, аутизму та інших тяжких захворювань. Сюди також увійде психологічна і соціальна підтримка постраждалих від воєнних дій в Україні.

Цільова аудиторія центру реабілітації

Цільова аудиторія центру реабілітації

Проєкт, що розглядається, відкриває перспективи та можливості компанії з освоєння ринку надання послуг у сфері дитячих реабілітаційних послуг. Його реалізація задовольнить попит клієнтів на цей вид послуг шляхом залучення інвестицій та грантових коштів.

Враховуючи наявну в Україні потребу в реабілітації населення з тимчасовою втратою працездатності та інвалідністю, основними суб’єктами реабілітаційного процесу майбутнього центру виступатимуть:

 • особи після перенесених операцій та тяжких травм, а також транзиторних ішемічних атак, ішемічних та геморагічних інсультів;
 • пацієнти з гострими та хронічними больовими синдромами, причиною яких є порушення функцій скелетно-м’язової та нервової систем;
 • інваліди з функціональними вадами, хронічно хворі, школярі та студенти спецмедгруп;
 • діти, які пройшли певний етап лікування у спеціалізованій клініці;
 • клієнти, що постраждали від катастроф та аварій, котрі мають психологічні порушення;
 • спортсмени, що зазнали фізичних травм або у яких погіршився стан здоров’я через нераціональні заняття спортом.

Структура

 1. Резюме проєкту
 2. Опис проєкту
 3. Опис послуг
 4. Характеристика цільового ринку
 5. Організаційний план
  • 5.1. Етапи реалізації проєкту
  • 5.2. Організаційна структура
  • 5.3. Дозвільна документація
 6. Інвестиційний план
 7. Аналіз ресурсів
  • 7.1. Необхідні активи
  • 7.2. Персонал компанії
 8. Фінансовий план
  • 8.1. Загальні параметри
  • 8.2. План продажів
  • 8.3. Витрати проєкту
  • 8.4. Звіт про прибутки та збитки
  • 8.5. Звіт про рух грошових коштів
 9. Аналіз ризиків
  • 9.1. SWOT-аналіз проєкту
  • 9.2. Факторний аналіз ризиків проєкту
  • 9.3. Загальні висновки проєкту

Перелік таблиць

 1. Основні види послуг
 2. План-графік проєкту, грн
 3. Інвестиційні витрати проєкту, грн
 4. Перелік основного обладнання
 5. Штатний розпис
 6. Надходження від продажів
 7. Параметри витрат підприємства
 8. Звіт про прибутки та збитки за проєктом, грн
 9. Звіт про рух грошових коштів, грн
 10. Ризики за проєктом та можливі шляхи їхнього зниження

Перелік графіків і діаграм

 1. Цільова аудиторія центру
 2. Місце розташування реабілітаційних центрів Києва
 3. Організаційна структура
 4. Інвестиції по проєкту, грн

Ознайомтеся з іншими проєктами

Для отримання консультації з'вяжіться з нами, використовуючи розділ

працюємо за стандартами