Бізнес-план будівництва свинокомплексу

Інфографіка:86 сторінок; 29 таблиць; 10 графіків та діаграм
Шрифт:Arial, 11
Мова проєкту:російська

За даними Державної служби статистики, рентабельність якісно оснащених свинокомплексів, що мають замкнутий цикл виробництва, у докризовий період становила від 40 до 65%. Навіть у період кризи свинарство мало кращі показники щодо рівня рентабельності, ніж інші сфери тваринництва в Україні. Це підтверджує перспективність свинарської галузі країни за умови використання надійного сучасного обладнання та технологій.

Станом на 1 січня 2022 року загальне поголів’я свиней в Україні у порівнянні з аналогічною датою 2021 року скоротилося на 5% і склало 5,6 млн голів.

Динаміка поголів’я худоби в Україні, тис. голів

Динаміка поголів'я худоби в Україні, тис. голів

Джерело: за даними Державної служби статистики України


Відомо, що свинарство в Україні поширене у всіх природно-економічних зонах. Розміщення галузі передусім визначається станом та характером кормової бази. Такі ферми переважно розвиваються у районах інтенсивного землеробства, вирощування картоплі, цукрових буряків, фуражного зерна, а також у місцях перероблення сільськогосподарської продукції та харчової промисловості, де для відгодівлі свиней використовуються відходи відповідного виробництва.

За даними Мінагрополітики та продовольства України, найбільша концентрація поголів’я на 1 січня 2022 року перебувала у Київській, Донецькій, Львівській, Дніпропетровській та Тернопільській областях.

Яким буде попит на продукцію свинарства? За оптимістичним прогнозом, він залишиться незмінним і протягом найближчого періоду незначно зростатиме шляхом нарощування експорту до країн ЄС. Про це свідчить можливість підвищувати ціну на товар, яка з’явилася у виробників. Відповідно до песимістичного сценарію, внутрішній попит може впасти приблизно на 5%, на що насамперед впливає виїзд українців до країн ЄС через вторгнення.

Досвід успішних свинокомплексів доводить, що найкращих результатів у цій галузі можна досягти за умови належного проєктування та будівництва із застосуванням якісного обладнання. Так, для організації дохідного свинарства до проєкту, розробленого компанією Impulse Consulting, включено низку технологічно об’єднаних споруд, призначених здійснювати повний цикл – від розведення тварин до забою та м’ясопереробки. До ключових складових такого комплексу належать:

 • будівництво складу кормів, забійного цеху, складських приміщень для готової продукції;
 • придбання селекційних свиней для подальшого нарощування стад;
 • забезпечення системи вентиляції та опалення свинарників;
 • закупівля холодильних камер зберігання, верстатів для утримання тварин, обладнання для забою та перероблення;
 • установка системи годівлі для свиней та гноєвидалення.

Крім того, виправданою інвестицією стане покупка біогазової установки з когенератором для свинокомплексу, яка дозволить мати безперебійне забезпечення власною енергією.

Метою реалізації проєкту є створення та ефективна експлуатація сучасної свиноферми на Закарпатті. Для задоволення попиту населення, а також можливостей щодо нарощування експорту до прилеглих європейських країн на запропоновану продукцію планується організація комплексу на 1250 свиноматок продуктивністю 30 000 голів.

В результаті реалізації проєкту буде створено свинокомплекс, що спеціалізується на вирощуванні свиней та виробництві м’яса. Він дозволить забезпечувати підприємства, місцеве населення та інші сусідні регіони якісною продукцією, яка відповідає європейським стандартам якості.

Структура

 1. Резюме проєкту
 2. Опис проєкту
 3. Опис продукції
 4. Характеристика цільового ринку
 5. Організаційний план
  • 5.1. Етапи реалізації проєкту
  • 5.2. Організаційна структура
  • 5.3. Нормативно-правове забезпечення проєктута здійснення ветеринарного нагляду
 6. Інвестиційний план
 7. Аналіз необхідних ресурсів
  • 7.1. Штатний розклад за проєктом
  • 7.2. Необхідні активи
 8. Фінансовий план
  • 8.1. Вхідні параметри розрахунків
  • 8.2. Доходи проєкту
  • 8.3. Витрати проєкту
  • 8.4. Звіт про прибутки та збитки
  • 8.5. Звіт про рух коштів
  • 8.6. Фінансові показники проєкту
 9. Оцінка ефективності проєкту
 10. Висновки
  • 10.1. SWOT-аналіз
  • 10.2. Основні проєктніризики
  • 10.3. Загальний висновок


Перелік таблиць

 1. Категорії свинини
 2. Темпи приросту поголів’я у тваринництві України
 3. Концентрація поголів’я свиней за областями, тис. голів
 4. Регіональне розподілення виробництва свинини, тис. тонн
 5. Закупівельні ціни на свиней у живій вазі станом на 1 червня 2022 року (за даними переробних підприємств), грн/кг
 6. Графік робіт за проєктомдо початку роботи ферми
 7. Показники безпеки свинини
 8. Мікробіологічні показники
 9. Гранично допустимі рівні радіонуклідів (137Сsта 90Sr) для країн СНД, Бк/кг
 10. Список препаратів для свиней на дорощуванні (29-77 днів)
 11. Список препаратів для свиней на відгодівлі (78-180 днів)
 12. Стійкість збудників бактеріальних захворювань свиней у воді, гною та в землі
 13. Стійкість збудників захворювань свиней вірусної етіології у воді та гною
 14. Час стійкості бактеріальної та вірусної інфекції, що викликають небезпечні інфекційні захворювання свиней, а також можливе потенційне їхнє поширення повітряно-краплинним шляхом
 15. Інвестиційні витрати проєкту, дол.
 16. Список купівельних активів
 17. Штатний розпис за проєктом
 18. Норми для розмірів санітарно-захисних зон від сільськогосподарських підприємств до житлової забудови та прирівняних до неї об’єктів
 19. Мінімальні відстані від системи видалення, обробки, зберігання, знезараження та утилізації гною до тваринницьких, птахівницьких приміщень та житлової забудови
 20. Мінімальні зооветеринарні відстані між тваринницькими, птахівницькими підприємствами та деякими іншими об’єктами
 21. Виходи біогазу
 22. Передумови для розрахунків
 23. План продажу, дол.
 24. Раціон свиней
 25. Калькуляція виробництва комбікормів
 26. Передумови до розрахунку витрат
 27. Дисконтований потік
 28. Ефективність повних інвестиційних вкладень
 29. Порівняння нормативних та фактичних значень


Перелік графіків і діаграм

 1. Споживання свинини душу населення деяких країн світу (кг/год)
 2. Динаміка поголів’я худоби в Україні, тис. голів
 3. Темп приросту поголів’я свиней за категоріями господарств
 4. Динаміка виробництва свинини у вибійній вазі, тис. тонн
 5. Організаційна структура
 6. Коефіцієнт рентабельності EBITDA
 7. Коефіцієнт рентабельності НП
 8. Термін окупності
 9. Дисконтований термін окупності
 10. Показники проєктуза 7 років, дол.

Ознайомтеся з іншими проєктами

Для отримання консультації з'вяжіться з нами, використовуючи розділ

працюємо за стандартами