Бізнес-план розвитку компанії з надання послуг інкасації

Інфографіка: 28 сторінок; 8 таблиць; 7 графіків та діаграм
Шрифт: Arial, 11
Мова проєкту: українська

За даними НБУ, 2020 року грошова маса в Україні зросла майже на третину, попри кризовий період. Такому зростанню переважно сприяло збільшення депозитів, до того ж суттєво зросла в обороті готівка. Станом на вересень 2021 року обсяг грошової маси в країні склав понад 1,9 млн грн, що вище за аналогічний показник попереднього року на 2,35 млн грн.

Для аналізу структури грошової маси використовуються грошові агрегати:

 • М0 – готівка поза банками (банківські білети та розмінна монета, що знаходяться поза банківською системою);
 • М1 – М0 + залишки коштів на поточних та ощадних рахунках у національній валюті (депозити до запитання);
 • М2 – М1 + залишки коштів на банківських термінових рахунках у національній валюті та валютні кошти (зокрема – на рахунках капітальних вкладень та інших спеціальних рахунках);
 • М3 – М2 + кошти клієнтів за трастовими операціями банків та цінні папери власного боргу.

Грошова маса М3 у 2020–2021 рр. в Україні, млн грн

Грошова маса М3 у 2020–2021 рр. в Україні, млн грн

Джерело: Національний банк України

Грошова маса протягом року зросла насамперед завдяки готівковим та грошовим коштам на поточних та ощадних рахунках у національній валюті. Так, обсяг готівки поза банками станом на вересень 2021 року склав 544, 2 млрд грн, що значно вище за аналогічний показник 2020 року. Водночас обсяг грошових коштів на поточних та ощадних рахунках у національній валюті досяг позначки 608 495 млн грн.

 

Структура грошової маси, вересень 2020/2021 рр., млн грн.

Структура грошової маси, вересень 2020/2021 рр., млн грн.

Джерело: Національний банк України


Динаміку готівки передусім визначено актуальністю серед банківських клієнтів. Реагуючи на ці потреби, Центральний банк випустив відповідну кількість банкнот та монет. Зростання готівки в обігу не посилює інфляційний тиск, оскільки готівкова емісія похідна від безготівкової: одні активи (кошти на коррахунках банків) замінюються іншими (готівкою в обігу).

Варто зазначити, що зростання грошової маси, зокрема готівки, має позитивне значення на діяльність та розвиток ринку інкасаторських послуг. Зараз кожна із СІТ-компаній за дотриманням низки вимог має право звернутися до Національного банку за отриманням погодження на здійснення операцій з обробки та зберігання готівки. Відкриття доступу до надання інкасаційних послуг здійснюється з метою реалізації нової концепції готівкового звернення. Суть делегованої моделі організації готівкового звернення полягає у передачі частини функцій Нацбанку іншим учасникам ринку, зокрема СІТ-компаніям.

На цей момент вартість зазначених послуг, що надаються банківськими установами, майже вдвічі (а то й втричі) перевищує вартість послуг CIT-компаній. Надання останнім можливості розширити діяльність на здійснення інкасаційних операцій суттєво розширить можливості для аутсорсингу у сфері готівкового обігу. До того ж у рази зменшить витрати банківських установ.

Проєкт, розроблений компанією Impulse Consulting, передбачає отримання замовником ліцензії на надання банкам послуг з інкасації. Бізнес-план було підготовлено відповідно до вимог НБУ, постанови №926 «Про затвердження Положення про порядок видачі юридичним особам ліцензії на надання банкам послуг з інкасації» від 1 січня 2016 року.

Метою проєкту є отримання доступу до ринку інкасаційних послуг, а також здійснення операцій з обробки та зберігання готівки, що дозволить:

 • у достатніх обсягах задовольняти потреби малого бізнесу у банківській сфері північно-східного регіону України в отриманні зазначених послуг;
 • мінімізувати виробничі витрати, усунути можливі збитки та ризики на банківському ринку, вклавши зазначені кошти у розвиток банківської системи України.

Структура

 1. Загальна частина
  1. Стислий опис (резюме)
  2. Загальна інформація про юридичну особу
 2. Опис економічного середовища
  1. Правова база
  2. Маркетингове дослідження ринку
  3. Конкурентна позиція та переваги юридичної особи
 3. Розвиток бізнесу юридичної особи
  1. Мета створення та завдання юридичної особи
  2. Напрями діяльності юридичної особи
  3. Прогнозний баланс юридичної особи
  4. Засоби забезпечення безпеки
  5. Розвиток мережі юридичної особи
  6. Участь в об’єднаннях підприємств
  7. Інформація про працівників, які надаватимуть банкам послуги з інкасації
 4. Фінансово-економічні показники діяльності юридичної особи
  1. Фінансовий план юридичної особи
  2. Збільшення капіталу юридичної особи
 5. Прогнозований розмір витрат та доходів впродовж одного року
 6. Організаційне та матеріально-технічне забезпечення юридичної особи
  1. Система управління юридичної особи
  2. Матеріально-технічна база юридичної особи

 

Перелік таблиць

 1. SWOT-аналіз товариства
 2. Юридичні особи, яким Національним банком України видано ліцензію на надання банкам послуг з інкасації
 3. Прогнозовані обсяги діяльності, грн
 4. Прогнозний баланс
 5. Основні фінансові коефіцієнти підприємства
 6. Звіт про фінансовий результат діяльності юридичної особи
 7. Прогнозований розмір витрат
 8. Прогнозований розмір доходів

 

Перелік графіків та діаграм

 1. Організаційна структура підприємства
 2. Грошова маса М3 у 2020–2021 рр. в Україні, млн грн
 3. Структура грошової маси, вересень 2020/2021, млн грн
 4. Кількість діючих структурних підрозділів банків у Харківській області станом на 01.10.2021 року, од.
 5. Тарифи товариства
 6. Штатний розпис, осіб
 7. Штатний розпис спецпідрозділу

 

Ознайомтеся з іншими проєктами

Для отримання консультації з'вяжіться з нами, використовуючи розділ

працюємо за стандартами