Бізнес-план створення компанії з вивезення сміття

Інфографіка: 35 сторінок; 10 таблиць; 14 графіків та діаграм
Шрифт: Arial, 11
Мова проєкту: українська

За оцінкою Державної служби статистики, в Україні щорічно утворюється до 500 млн тонн відходів, зокрема від первинного виробництва (76%), вторинного (18%) та від сільського господарства (2%). Ще близько 2% припадає на побутові відходи. Так, у 2019 році в країні утворилося майже 53 млн м³ відходів (або понад 10 млн тонн), які захоронюються на 6 тис. звалищ та полігонів загальною площею майже 9 тис. га. За 2020 рік їхній обсяг досяг позначки 54 млн м³.

Обсяг збору побутових відходів в Україні у 2018–2020 рр., млн м³

Обсяги збору побутових відходів в Україні у 2018–2020 рр., млн м³

Джерело: Міністерство розвитку громад та територій України


Не менш гостро постає проблема утилізації жорстких побутових відходів, які становлять понад 2 млн м³ на території Одеської області. Водночас частина звалищ та полігонів ТПВ вичерпала свій потенціал.

Обсяги збору побутових відходів на Одещині у 2018–2020 рр., млн м³

Джерело: Міністерство розвитку громад та територій України


Наразі проведення поетапної контейнеризації всіх населених пунктів області є одним із важливих елементів програми «Про поводження з побутовими відходами на Одещині». Проєкт передбачає визначення необхідної кількості контейнерів за умови двокомпонентного збору т
вердих побутових відходів (ТПВ) із виділенням органічної фракції. Їхня установка зробить доцільною організацію послуги з вивезення відсортованого сміття.

Переробленню комунальних відходів сприяє наявність технологічних рішень. Вони дозволяють отримувати значну кількість вторинної сировини з маси відпрацьованих матеріалів і повертати її в процес виробництва продукції. Сьогодні в Одесі активно встановлюються підземні баки для сміття, завдяки яким відсортовані відходи викидаються у спеціальні контейнери. Всі вони позначаються під певний вид сміття, такий як пластик, папір, скло.

Експертами Impulse Consulting підготовлено бізнес-план створення компанії з вивезення сміття в Одесі. Проєкт розроблено під отримання кредиту для купівлі основних засобів.

Із загальної маси побутових відходів виділяються такі типи, придатні для подальшої обробки:

 • макулатура (папір, картон);
 • скло (у вигляді пляшок та склобою);
 • усі види плівки із полімерних матеріалів;
 • ПЕТ пляшки.

Зараз типова схема руху відходів виглядає так:

 1. ТПВ поміщуються у контейнери, що встановлюються біля домоволодіння. Їхні тип і місткість залежать від кількості відходів, що накопичуються, виду і поверховості забудови, а також від способу навантаження і вивезення ТПВ.
 2. У певні дні контейнери вивозяться сертифікованою організацією на сміттєсортувальні перевантажувальні станції, сміттєпереробний завод (МНС) або полігон для захоронення.

На цю мить керуюча компанія укладає договір на вивезення сміття з ліцензованим перевізником і здійснює роботи з обладнання контейнерних майданчиків.

Передбачається, що в майбутньому між ініціатором проєкту та споживачем укладатиметься договір про надання послуг з поводження з побутовими відходами. У разі одноразового замовлення виконавець послуги наперед встановлює умови, що узгоджуються обома сторонами. Плата за надані послуги нараховуватиметься щомісяця та не пізніше, ніж в останній день місяця, що йде за розрахунковим (якщо договором не встановлено інше).

Структура

 1. Резюме проєкту
 2. Опис бізнес-ідеї
  • 2.1. Опис проєкту
  • 2.2. Опис послуг
  • 2.3. Характеристика цільового ринку
  • 2.4. Маркетинговий план
 3. Потреби у персоналі та витрати на фонд оплати праці
 4. План продажів
 5. Інформація щодо розрахунку собівартості продукції
 6. Інформація щодо постійних витрат та їхній розрахунок
 7. Інвестиційний план
 8. Фінансовий план
  • 8.1. Загальні параметри
  • 8.2. Звіт про прибутки та збитки
  • 8.3. Звіт про рух грошових коштів
  • 8.4. Прогнозний баланс
  • 8.5. Аналіз прибутковості
 9. Аналіз ефективності проєкту
 10. Аналіз ризиків
  • 10.1. SWOT-аналіз проєкту
  • 10.2. Факторний аналіз ризиків проєкту
  • 10.3. Загальні висновки проєкту

Перелік графіків і діаграм

 1. Термін розкладання відходів, роки
 2. Обсяги збирання побутових відходів в Україні у 2018–2020 рр., млн м³
 3. Обсяги збирання побутових відходів в Одеській області у 2018–2020 рр., млн м³
 4. Організаційна структура
 5. Обсяг вивозу сміття, м³
 6. VOLVO FE 300
 7. Коефіцієнт рентабельності валового прибутку
 8. Коефіцієнт рентабельності EBITDA
 9. Коефіцієнт рентабельності ЧП
 10. Чистий грошовий потік NCF, грн
 11. Дисконтований чистий грошовий потік DCF, грн
 12. Термін окупності, грн
 13. Дисконтований термін окупності , грн
 14. Показники діяльності підприємства за 5 років, грн

Перелік таблиць

 1. Штатний розпис за проєктом
 2. Надходження від продажів
 3. Калькуляція собівартості та ціни реалізації продукції, грн/м³ сміття
 4. Параметри витрат підприємства
 5. Інвестиційні витрати проєкту, грн
 6. Звіт про прибутки та збитки за проєктом, грн
 7. Звіт про рух грошових коштів, грн
 8. Прогнозний баланс, грн
 9. Порівняння нормативних і фактичних значень
 10. Ризики за проєктом та можливі шляхи їхнього зниження

Ознайомтеся з іншими проєктами

Для отримання консультації з'вяжіться з нами, використовуючи розділ

працюємо за стандартами