Бізнес-план відкриття аптеки у торговому центрі

Інфографіка: 78 сторінок; 26 таблиць; 30 графіків та діаграм
Шрифт: Arial, 11
Мова проєкту: російська

На сьогодні обсяг ринку аптечних продажів усіх категорій товарів «аптечного кошика» в натуральному вираженні склав 1,74 млрд упаковок. Таким чином, показник зріс на 2,2% у порівнянні з 2019 роком.

Обсяг роздрібної реалізації товарів «аптечного кошика» в натуральному вираженні за підсумками 2018–2020 рр., млн упаковок

Обсяг роздрібної реалізації товарів «аптечного кошика» в натуральному вираженні за підсумками 2018–2020 рр., млн упаковок

Джерело: за даними www.apteka.ua


Стосовно обсягу продажів у грошовому еквіваленті, за підсумками 2020 року в Україні частка основної категорії аптечної продукції – лікарських засобів – склала 82%. Другою за значущістю категорією товарів із питомою вагою 8% є МІ, третьою – БАДи, відсоток яких досяг 7%. Мінімальну частку акумулює косметика – всього 3%.

До початку 2020 року у країні функціонувало майже 20 тис. торгових точок: 16 тис. аптек і 3,9 тис. аптечних пунктів (у загальному співвідношенні 80:20% відповідно). Відомо, що на 1 торгову точку в Україні припадає близько 1,9 тис. жителів. Водночас щільність аптек становить 53 торгові точки на 100 тис. осіб, коли середній показник по ЄС значно менший – 31 аптека на 100 тис. осіб.

Кількість аптек і аптечних пунктів в Україні, 2018–2020 рр.

Кількість аптек і аптечних пунктів в Україні, 2018–2020 рр.

Джерело: за даними www.apteka.ua


Згідно зі статистикою, найбільша кількість аптечних магазинів знаходиться в Києві та Дніпропетровській області – 1563 і 1551 одиниць.

Бізнес-план, підготовлений компанією Impulse Consulting, передбачає відкриття п’яти аптек під залучення інвестора. Так, окрім проведених досліджень, фахівцями дана оцінка ефективності вкладень у запуск і розвиток мережі. Проєкт містить розрахунок ключових інвестиційних показників, зріз по ринку, а також включає:

 1. методику оцінювання показників;
 2. чистий дисконтований дохід (NPV);
 3. термін окупності (PB);
 4. дисконтований термін окупності (DPB);
 5. індекс прибутковості (PI);
 6. внутрішню норму прибутковості (IRR).

Бізнес-планом передбачено розташування точок на території міні-маркетів у торгових центрах. Орієнтовна площа кожної – 50 кв. м.

Продукцію аптек буде розділено на три основні групи:

 • Лікарські препарати (включно з виробами медичного призначення)
 • Біологічно активні добавки
 • Лікувальна косметика.

Структура

 1. Резюме проєкту
 2. Опис проєкту
 3. Опис продукції
 4. Характеристика цільового ринку
  • 4.1. Ринок роздрібної торгівлі
  • 4.2. Ринок аптек
 5. Організаційний план
  • 5.1. Етапи реалізації проєкту
  • 5.2. Операційна структура бізнесу
  • 5.3. Нормативно-правове регулювання ринку
 6. Інвестиційний план
 7. Аналіз необхідних ресурсів
  • 7.1. Штатний розклад за проєктом
  • 7.2. Необхідні активи
 8. Фінансовий план
  • 8.1. Вхідні параметри розрахунків
  • 8.2. Доходи проєкту
  • 8.3. Витрати проєкту
  • 8.4. Звіт про прибутки та збитки
  • 8.5. Звіт про рух грошових коштів
  • 8.6. Фінансові показники проєкту
 9. Оцінка ефективності проєкту
 10. Висновки
  • 10.1. SWOT-аналіз
  • 10.2. Основні проєктні ризики
  • 10.3. Загальний висновок


Перелік графіків і діаграм

 1. Мета компанії
 2. Структура продажів магазину
 3. Оборот роздрібної торгівлі в Україні у 2017–2020 рр., млн грн
 4. Роздрібний товарообіг по регіонах України, 2020 рік
 5. Темп приросту обороту роздрібної торгівлі по регіонах України у 2020 році, %
 6. Частка продажів підприємствами роздрібної торгівлі товарів, вироблених на території України у 2019 році за даними підприємств-юридичних осіб
 7. Роздрібний товарообіг підприємств роздрібної торгівлі у 2017–2019 рр., млн грн
 8. Структура роздрібного обороту роздрібної торгівлі України у 2017–2019 рр., %
 9. Обсяг витрат на непродовольчі товари на 1 людину по регіонах України, 2020 рік, грн
 10. Обсяг витрат на продовольчі товари на 1 людину по регіонах України, 2020 рік, грн
 11. Інноваційний розвиток роздрібної торгівлі
 12. Кількість ТТ на кінець 2020 року
 13. Обсяг роздрібної реалізації товарів «аптечного кошика» у грошовому вираженні за підсумками 2018–2020 рр., млн грн
 14. Обсяг роздрібної реалізації товарів «аптечного кошика» у натуральному вираженні за підсумками 2018–2020 рр., млн упаковок
 15. Структура роздрібних аптечних продажів у розрізі різних категорій товарів «аптечного кошика» у грошовому вираженні в Україні у 2020 році, %
 16. Структура роздрібних аптечних продажів у розрізі різних категорій товарів «аптечного кошика» у натуральному вираженні в Україні у 2020 році, %
 17. Середньозважена вартість 1 упаковки у 2020 році, грн/од.
 18. Кількість аптек і аптечних пунктів в Україні у 2018–2020 рр.
 19. Кількість аптек і аптечних пунктів в Україні по регіонах на кінець 2020 року, од.
 20. Топ-10 аптечних мереж в Україні за кількістю ТТ у 2020 році, од.
 21. Середній оборот 1 аптеки на місяць у 2018–2020 рр., грн
 22. Органіграма центрального офісу
 23. Організаційна структура 1 маркету
 24. Органіграма проєкту
 25. План-схема аптечного супермаркету
 26. Коефіцієнт рентабельності EBITDA
 27. Коефіцієнт рентабельності ПП
 28. Термін окупності
 29. Дисконтований термін окупності
 30. Показники проєкту за 5 років, дол.


Перелік таблиць

 1. Ключові фактори, що характеризують формат магазину «біля дому»
 2. Обов’язковий мінімальний асортимент соціально орієнтованих лікарських засобів для аптечних установ
 3. Обов’язковий мінімальний асортимент соціально орієнтованих виробів медичного призначення для аптечних закладів
 4. Регіональне розподілення регіонів за оборотом роздрібної торгівлі, 2020 рік
 5. Товарна структура роздрібного товарообороту підприємств роздрібної торгівлі продовольчими товарами в Україні у 2019 році за даними підприємств-юридичних осіб
 6. Товарна структура роздрібного товарообороту підприємств роздрібної торгівлі непродовольчими товарами в Україні у 2019 році за даними підприємств-юридичних осіб
 7. Граничні показники цінових ніш із зазначенням націнки, що діють на вересень 2021 року, %
 8. АТС-класифікація
 9. План-графік проєкту
 10. Інвестиційні витрати проєкту, дол.
 11. Штатний розпис
 12. Ставки, дол.
 13. Загальний ФОП, дол.
 14. Основні типи внутрішнього компонування торгового обладнання
 15. Перелік необхідних торгових меблів
 16. ОС для аптек площею 50 м²
 17. Передумови для розрахунків
 18. План продажів, дол.
 19. Передумови для розрахунку прямих витрат
 20. Середня націнка за асортиментними групами
 21. Передумови для формування загальновиробничих витрат
 22. Передумови для розрахунку поточних витрат
 23. Передумови для формування витрат на просування
 24. Дисконтований потік
 25. Ефективність повних інвестиційних вкладень
 26. Порівняння нормативних і фактичних значень

Ознайомтеся з іншими проєктами

Для отримання консультації з'вяжіться з нами, використовуючи розділ

працюємо за стандартами