Аналіз ринку клінік із реабілітації після інсульту в Україні

Інфографіка: 70 сторінок; 11 таблиць; 9 графіків та діаграм
Шрифт: Arial, 11
Мова проєкту: російська

Сфера реабілітації являє собою перспективний ринок зі сприятливими умовами для бізнесу. Основним фактором, що стримує його розвиток, залишається низька або недостатня платоспроможність споживача. Водночас рівень конкуренції не є граничним. Компанія Impulse Consulting провела дослідження цього напрямку, завдяки чому було виявлено, що розвиток клініки або мережі реабілітаційних центрів можливий як у великих містах, так і в регіонах України.

Постійний прогрес у галузі медицини дозволяє прогнозувати стабільне зростання рівня технологічної оснащеності центрів із реабілітації. Так, останнім часом на зміну методикам ЛФК приходять більш прогресивні способи відновлення пацієнтів із застосуванням сучасних інформаційних та комп’ютерних технологій. В Україні все частіше спостерігається впровадження техніки віртуальної реальності у реабілітацію постінсультних хворих, а також використання західних методів терапії, зокрема водної.

Висока захворюваність і смертність від мозкового інсульту (МІ) зумовлена ​​кількома причинами. Оскільки МІ є вік-залежною патологією, найбільший вплив на статистику справляє демографічна ситуація (з огляду на дані, в Україні проживає близько 12 млн пенсіонерів, що становить 27,9% від загальної кількості населення). Однак основна причина все ж полягає у зростанні поширеності факторів ризику МІ. За статистикою, сьогодні на артеріальну гіпертензію страждають понад 12 млн жителів (28,3% від загальної кількості населення), цукровий діабет – 1,5 млн осіб (3%), ІХС – 18,1%. Серед інших факторів ризику слід зазначити куріння, зловживання алкоголем, гіподинамію та неправильне харчування. Все це є вельми поширеною проблемою в нашій країні.

Кількість мозкових інсультів за областями

Джерело: за даними Інституту неврології, психіатрії та наркології АМН України, м. Харків;
Impulse Consulting

Ішемічний інсульт найбільш поширений. Згідно з консенсус-оцінками, він становить 70-85% серед всіх видів інсультів, інші ж випадки відносяться до геморагічних.

У віці 50-55 років частота ішемічних інсультів збільшується у два рази. Водночас із кожним наступним десятиліттям прогнозується подальше зростання кількості пацієнтів із гострими осередковими неврологічними і загальномозковими порушеннями (особливо з огляду на демографічне старіння населення та відсутність контролю над факторами ризику).

Сьогодні на ринку є невелика кількість спеціалізованих операторів реабілітації після інсультів. Здебільшого вони представлені багатопрофільними клініками або санаторіями. У великих провідних брендів напрямки по роботі з інсультними хворими належать до окремих структурних підрозділів, які найчастіше називаються «інсультими центрами». З огляду на кількість, більшою мірою в Україні представлено санаторії, будинки відпочинку та ЛФК-установи, де пропонується загальна реабілітація та водночас – постінсультна.


Структура

 1. Передумови будівництва центру
  • 1.1. Аналіз статистики перенесених інсультів в Україні, зокрема по областях
  • 1.2. Аналіз структури за важкістю перенесених інсультів
  • 1.3. Аналіз структури населення за рівнем доходів (для розуміння потенційної ЦА)
 2. Загальна характеристика ринку
  • 2.1. Аналіз тенденцій розвитку ринку та його опис
  • 2.2. Загальні показники ринку, розрахунок місткості ринку у 2019–2020 рр. (розрахунки на підставі статистики інсультів, виторгу центрів)
  • 2.3. Оцінка тіньового сегмента на ринку (непрямі конкуренти, що працюють у форматі будинків відпочинку)
  • 2.4. Сегментація і структурування ринку (за форматом і регіонально)
 3. Державне регулювання ринку
  • 3.1. Основні закони, що регулюють ринок, їхній перелік
  • 3.2. Особливості оподаткування на ринку, отримання ліцензії та дозвільної документації для відкриття клініки
 4. Основні конкуренти на ринку
  • 4.1. Основні конкуренти на ринку та аналіз їхніх профілів
  • 4.2. Розрахунок часток основних гравців на ринку
  • 4.3. Висновки. Ключові загальні характеристики центрів
 5. Ціна та ціноутворення на ринку
  • 5.1. Середні поточні ціни на програми реабілітації
  • 5.2. Аналіз складу програм для виявлення точок цінової відмінності
 6. Аналіз споживання
  • 6.1. Аналіз відгуків споживачів для формування типового профілю
  • 6.2. Аналіз ключових потреб
  • 6.3. Аналіз замінників споживачів у центрах
  • 6.4. Аналіз репутаційних ризиків у галузі
 7. Інвестиційна привабливість галузі
  • 7.1. SWOT-аналіз ринкового спрямування
  • 7.2. PESTLE-аналіз факторів впливу на ринок
  • 7.3. Наявні ризики та бар’єри входу на ринок
 8. Висновки. Прогнозні показники
  • 8.1. Висновки та прогнозні тенденції розвитку ринку
  • 8.2. Побудова гіпотез розвитку ринку; прогнозні показники розвитку ринку у 2021–2023 рр.
  • 8.3. Рекомендації з розвитку на ринку (на підставі аналізу конкурентів у питаннях доцільності виходу, ціни, асортименту і т.д.)


Перелік таблиць

 1. Дані щодо смертності від ішемічного інсульту (у розрахунку на 100 тис. населення)
 2. Динаміка середньої заробітної плати в Україні у 2019–2021 рр., грн
 3. Структура сукупних витрат населення
 4. Вимоги до площі (для розміщення 1 ліжка)
 5. Рекомендоване оснащення для інсультних центрів
 6. Перелік і порядок подачі документів на отримання медичної ліцензії
 7. Аналіз вартості запуску клініки з реабілітації на ринку
 8. Вартість транспортування хворих на ринку
 9. Короткий аналіз реабілітаційних центрів за кордоном
 10. SWOT-аналіз ринкового спрямування
 11. PESTLE-аналіз факторів впливу на ринок


Перелік графіків і діаграм

 1. Статистика поточної захворюваності та смертності від інсульту в Україні
 2. Наслідки перенесеного інсульту (структура)
 3. Найбільша поширеність ЦВЗ по областях, випадків
 4. Кількість транзиторних ішемічних атак (ТІА) по областях та у Києві
 5. Кількість мозкових інсультів (МІ) по областях
 6. Смертність від ЦВЗ по областях
 7. Стандартизований коефіцієнт смертності по областях у динаміці за 4 роки
 8. Аналіз відсотків смертності від інсультів у стаціонарах України
 9. Кількість зареєстрованих випадків інсульту в період 2014–2020 рр.

Ознайомтеся з іншими дослідженнями ринків

Для отримання консультації з ринку клінік реабілітації після інсульту в Україні зв'яжіться з нами, використовуючи розділ

ПРАЦЮЄМО ЗА СТАНДАРТАМИ