Аналіз ринку залізничних перевезень зернових в Україні

Інфографіка: 28 сторінок; 7 таблиць; 9 графіків та діаграм
Шрифт: Arial, 11
Мова проєкту: російська, англійська

Завдяки аналізу ринку залізничних перевезень зернових отримана детальна інформація щодо динаміки та структури чинного вагонно-локомотивного парку. Фахівцями Impulse Consulting розглядалися як приватні логістичні компанії, так і державний перевізник Укрзалізниця. Як наслідок, надано докладну характеристику показникам ефективності роботи дирекцій залізниць у країні. Крім того, було проведено моніторинг фактичних тарифів на перевезення зернових і продуктів перемелу в розрізі найбільших станцій перевалки.

На підставі зібраних даних реалізовано SWOT- і PESTLE-аналіз ринкового спрямування з точки зору приватного логістичного бізнесу. Методом математичної регресії отримано варіанти прогнозних значень, що будуються на основних гіпотезах про очікуваний обсяг врожаю у 2021 році.

Додатково було визначено потенціал подальшого розвитку ринку до 2025 року. Водночас розглядалися дві умови – збереження ринкової кон’юнктури та реформування діяльності державного перевізника як основоположного гравця на досліджуваному ринку.

Динаміка структури власності вагонів-зерновозів між державою та бізнесом, % від усього парку вагонів

Джерело: оцінка Rail insider; оцінка Impulse Consulting

Загалом основною характеристикою розвитку ринку залізничних перевезень зернових в Україні сьогодні без змін залишається перерозподіл ринкових сил між державною монополією та приватним бізнесом. Ринок залізничних перевезень зернових перебуває у нестабільному положенні через асиметричний вплив і розбіжності щодо тарифної політики між приватним бізнесом і державним перевізником. А це у довгостроковій перспективі відбивається на експортному потенціалі аграріїв і доходах всіх учасників ринку.

Представники приватного бізнесу розглядають поточну тарифну політику як економічно необґрунтовану та дискримінаційну стосовно окремих видів продукції, що перевозиться. Так, подальший вектор розвитку ринкового спрямування залежатиме від чотирьох головних чинників:
1.
обсягів збору врожаю та напрямків збуту продукції;
2. ефективності роботи агрохолдингів;
3. інтенсивності розвитку суміжних сегментів перевезень;
4. швидкості реформування роботи Укрзалізниці як ключового органу.


Структура

 1. Загальна характеристика ринку залізничних перевезень зернових
  • 1.1. Аналіз тенденцій розвитку ринку (включно з факторами впливу)
  • 1.2. Обсяг ринку залізничних перевезень зернових продуктів у натуральному і грошовому вираженні 2018–2020 рр.
 2. Рухомий залізничний склад (вагони)
  • 2.1. Кількість рухомого залізничного складу (вагонів) 2018–2020 рр. і розподіл між основними гравцями ринку
  • 2.2. Вік/знос рухомого залізничного складу 2018–2020 рр. Розподіл за основними ринковими гравцями
 3. Ціна та ціноутворення на ринку
  • 3.1. Аналіз тарифів на залізничні перевезення 1 т/км без ПДВ 2018–2020 рр. Розподіл за основними напрямками (за наявністю інформації)
 4. Аналіз середньодобового пробігу (дальність перевезення) залізничного складу у 2018–2020 рр.
 5. Інвестиційна привабливість
  • 5.1. SWOT-аналіз ринкового спрямування
  • 5.2. PESTLE-аналіз факторів впливу на ринок
 6. Висновки. Прогнозовані показники
  • 6.1. Висновки і причини зміни показників у 2020 – 1 кв. 2021 рр.
  • 6.2. Прогнозовані показники ринку залізничних перевезень зернових продуктів на 2021 рік
  • 6.3. Аналіз потенціалу розвитку ринку на 2021–2025 рр. (з огляду на тенденції і фактори впливу на ринок)


Перелік таблиць

 1. Динаміка і структура чинного парку вагонів Укрзалізниці у 2018 – березні 2021 року, од.
 2. Рейтинг власників вагонів-зерновозів в Україні на кінець 2020 року, од.
 3. Вік рухомого складу Укрзалізниці в розрізі річних діапазонів, % від усієї кількості вагонів/локомотивів
 4. Показники використання рухомого складу Укрзалізниці у 2018 році
 5. Показники використання рухомого складу Укрзалізниці у 2019 році
 6. SWOT-аналіз залізничних комерційних перевезень зерна в Україні
 7. PESTLE-аналіз залізничних комерційних перевезень зерна в Україні


Перелік графіків і діаграм

 1. Динаміка валового обсягу залізничних вантажоперевезень зернових і продуктів перемелу в Україні у 2018 – 1 кв. 2021 рр. у натуральному вираженні, млн т
 2. Динаміка валового обсягу залізничних вантажоперевезень зернових і продуктів перемелу в Україні у 2018 – 1 кв. 2021 рр. у грошовому вираженні, млрд грн
 3. Динаміка структури власності вагонів-зерновозів між державою та бізнесом, % від усього парку вагонів
 4. Динаміка структури власності вагонів-зерновозів між державою і бізнесом, кількість вагонів
 5. Показники доступності/дефіциту парку вагонів-зерновозів за різних показників оборотності, тис. од.
 6. Структура і динаміка рухомого залізничного складу в Україні у 2018–2020 рр.
 7. Динаміка зміни фактичних залізничних тарифів на перевезення зерна і продуктів перемелу за 2018 – 1 кв. 2021 роки, грн/т.км
 8. Динаміка зміни фактичних залізничних тарифів на перевезення зерна і продуктів перемелу за 2018 – 3 міс. 2021 року в розрізі основних напрямків, млн тонн і грн/т.км
 9. Прогноз обсягу ринку залізничних перевезень зернових продуктів на 2021 рік з урахуванням прогнозів щодо збирання зернових, млн т

Ознайомтеся з іншими дослідженнями ринків

Для отримання консультації з ринку залізничних перевезень зернових в Україні зв'яжіться з нами, використовуючи розділ

ПРАЦЮЄМО ЗА СТАНДАРТАМИ