Аналіз ринку щебеню в Україні

Інфографіка: 46 сторінок; 8 таблиць; 30 графіків та діаграм
Шрифт: Arial, 11
Мова проєкту: українська

Щебінь є основним продуктом будівельної промисловості та стабільно має попит на ринку країни. Водночас збільшення потреби в цьому матеріалі призводить до інтенсивного зростання його виробництва.

Загалом ринок щебеню характеризується суттєвою залежністю від сезонності, про що свідчить інформація, більш детально представлена ​​на діаграмі.

Сезонність виробництва на ринку щебеню у 2020 році (млн т/міс.)

Джерело: за даними Державної служби статистики України, розрахунки Impulse Consulting

Аналітики компанії Impulse Consulting підготували глибинне дослідження ринку щебеню в Україні у динаміці показників за останні 5 років. Звіт виконано українською мовою. Особлива увага в роботі приділялася аналізу конкурентів і ринкової ситуації, що склалася. Крім того, проведено розрахунок показників подальшого розвитку ринку на найближчі 5 років з урахуванням даних щодо географічного розподілу виробництва.

У першому кварталі, коли темпи будівельних робіт незначні, сезонність знижується на 25%. Найбільший попит спостерігається восени, що насамперед обумовлено наданням державними та місцевими бюджетами коштів на програми та проєкти. Як правило, це трапляється після проведення тендерів, перерозподілу бюджету після першого півріччя тощо.

Значний попит на ринку України та сусідніх держав має щебінь фракцій 5-20 мм (рідше – 5-15 мм), що використовується для виробництва асфальту, бетону та залізобетонних конструкцій. Так, останніми роками основним драйвером затребуваності щебеню аналітики називають дорожнє асфальтування, чому сприяє вплив державної програми будівництва доріг. Зокрема 2020 продемонстрував високі темпи автодорожнього ремонту та будівництва, дозволивши утримати попит на щебінь на тлі певного погіршення динаміки в галузі будівництва житлової та комерційної нерухомості.

Сьогодні експерти Impulse Consulting разом із гравцями галузі відзначають низку проблем у сфері виробництва щебеню. І найбільш гостро постає питання про спрощення процедури отримання дозвільних документів та ліцензій на розробку. 

Другою серйозною перешкодою для розвитку галузі є логістика, оскільки в період із травня по липень та у жовтні транспортування щебеню ускладнюється через нестачу вагонів. Цей фактор важливо враховувати під час планування закупівлі. Щодо автотранспорту, то він практично не розглядається виробниками щебеню як постійна альтернатива залізничним перевезенням, що пов’язано не лише з високою вартістю логістики, а й зі складністю отримання дозвільних документів (наприклад, у країнах ЄС).

Структура

 1. Загальна характеристика ринку
  • 1.1. Аналіз тенденцій розвитку ринку і драйверів розвитку
  • 1.2. Загальні показники ринку, розрахунок ємності ринку у 2015–2020 рр., прогноз на 2021–2025 рр.
 2. Динаміка виробництва 2015–2020 рр.
  • 2.1. Динаміка виробництва в натуральному вираженні + прогноз (2015–2025 рр.)
  • 2.2. Карта виробництва в розрізі областей + прогноз (три розрізи: 2015, 2020, 2025 рр.)
  • 2.3. Динаміка виробництва у грошовому вираженні + прогноз (2015–2025 рр.)
 3. Основні гравці на ринку
  • 3.1. Основні виробники на ринку, їхній опис (профілі ТОП-10 гравців)
  • 3.2. Структурування операторів (за сегментами, спеціалізацією, регіонально)
  • 3.3. Розрахунок часток основних гравців на ринку (у натуральному вираженні)
  • 3.4. Основні сфери споживання (за галузями/регіонами)
  • 3.5. ТОП-10 споживачів, основна інформація щодо споживаної продукції в динаміці (2015, 2020 рр.)
  • 3.6. Карта споживання в розрізі областей + прогноз (три розрізи: 2015, 2020, 2025 рр.)
 4. Зовнішня торгівля на ринку + прогноз (2015–2025 рр.)
  • 4.1. Динаміка експорту – обсяг, ціна географія, постачальники + прогноз (2015–2025 рр.)
  • 4.2. Динаміка імпорту – обсяг, ціна географія, постачальники + прогноз (2015–2025 рр.)
 5. Ціна та ціноутворення на ринку
  • 5.1. Динаміка цін на продукцію + прогноз (2015–2025 рр.)
  • 5.2. Карта цін на продукцію в розрізі областей + прогноз (три розрізи: 2015, 2020, 2025 рр.)
  • 5.3. Фактори формування ціни та їхня структура


Перелік таблиць

 1. Продукція, що враховувалась у дослідженні
 2. Динаміка ємності ринку щебеню в Україні у 2015–2020 рр., млн т
 3. Динаміка курсу гривні до долару у 2015–2025 рр.
 4. Структурування операторів за сегментами /спеціалізацією представленості на ринку (основною продукцією)
 5. Структурування операторів за регіональним критерієм
 6. Частки та об’єми виробництва основних гравців в Україні у 2020 році
 7. Об’ємів закупівель щебеню на суму від 200 тис. грн за областями України
 8. ТОП-10 споживачів щебеню в Україні


Перелік графіків та діаграм

 1. Структура балансових запасів каменю будівельного за його геолого-промисловими типами станом на 01.01.2019 і 01.01.2020 рр., млн м³
 2. Структура обсягів запасів каменю будівельного за областями України станом на 01.01.2019 і 01.01.2020 рр., млн м³
 3. Сезонність виробництва на ринку щебеню у 2020 році (млн т/міс.)
 4. Запаси та видобуток каменю будівельного станом на 01.01.2021 року
 5. Динаміка ємності ринку щебеню в Україні у 2015–2025 рр., млн т
 6. Динаміка виробництва щебеню в Україні в натуральному вираженні у 2015–2025 рр., млн т
 7. Структура виробництва щебеню за областями України у 2015 році, тис. т
 8. Структура виробництва щебеню за областями України у 2020 році, тис. т
 9. Структура виробництва щебеню за областями України у 2025 році, тис. т
 10. Виробництво щебеню в Україні в грошовому вираженні у 2015–2025 рр., млрд грн
 11. Виробництво щебеню в Україні в грошовому вираженні у 2015–2025 рр., млн дол. США
 12. Географічне представлення районування найбільших виробників щебеню в Україні з урахуванням приналежності до промислових груп компаній
 13. Частки ТОП-10 виробників щебеню в Україні у 2020 році, %
 14. Структура споживання щебеню за галузями споживання, %
 15. Споживання гранітного щебеню в Україні у 2015 році, тис. т
 16. Споживання гранітного щебеню в Україні у 2020 році, тис. т
 17. Споживання гранітного щебеню в Україні у 2025 році, тис. т
 18. Динаміка експорту щебеню з України в натуральних показниках, млн т
 19. Динаміка зміни середньої ціни на експортну продукцію, дол. США за тону без ПДВ
 20. Основні країни-споживачі щебеню з України в натуральному вираженні, %
 21. Основні компанії-експортери щебеню з України в натуральному вираженні, %
 22. Динаміка імпорту щебеню в Україну в натуральних показниках, тис. т
 23. Динаміка середньої ціни на імпортну продукцію дол. США за тонну, без ПДВ
 24. Основні країни-імпортери щебня в натуральному вираженні, %
 25. Основні компанії-імпортери щебня в натуральному вираженні, %
 26. Динаміка цін на щебінь в Україні у 2015–2025 рр., грн /т без ПДВ
 27. Динаміка цін на щебінь в Україні у 2015–2025 рр., дол./т без ПДВ
 28. Діапазон цін (дол. США) на щебінь марки 5*20 за регіонами на 2015 рік без ПДВ
 29. Діапазон цін (дол. США) на щебінь марки 5*20 за регіонами на 2020 рік без ПДВ
 30. Прогноз діапазону цін (дол. США) на щебінь марки 5*20 за регіонами на 2025 рік без ПДВ

Ознайомтеся з іншими дослідженнями ринків

Для отримання консультації з ринку щебеню в Україні зв'яжіться з нами, використовуючи розділ

ПРАЦЮЄМО ЗА СТАНДАРТАМИ